Bâb-ı Meşîhat Şeyhülislâmlık Arşivi Defter Kataloğu

Bilgin Aydın, İlhami Yurdakul, İsmail Kurt (yay.haz)

XV. yüzyıldan XIX. yüzyılın başlarına kadar resmî görevlerini kendi hususi konaklarında icra eden şeyhülislâmlar, Anadolu ve Rumeli kazaskerleri ve nakîbüleşrafların görev yerleri, buna bağlı olarak da konakları sürekli değiştiğinden bunların ürettiği arşiv malzemesinin düzenli saklanması ve haleflerine intikali mümkün olmamış; evrakların muhafaza edildiği bir arşiv müessesesi de teşekkül etmemiştir. 1826 yılında Ağakapısı'nın şeyhülislâmlara, 1836 yılında da kazaskerler ve İstanbul kadılarına sabit bir mekân olarak tahsisinden sonra çeşitli mahzenlerde, medrese ve camilerde muhafaza edilen arşiv malzemeleri Bâb-ı Meşîhat'ta toplanarak yok olmaktan kurtarılmıştır. Bu müesseselerin XIX ve XX. yüzyıl içerisinde ürettiği arşiv malzemeleri de şeyhülislâmlığın lağvına kadar meşihat dairelerinde muhafaza edilmiştir. Cumhuriyet döneminde ise ilmiye sınıfına ait arşivlerin tamamı İstanbul Müftülüğü'ne devredilmiştir. Başbakanlık Osmanlı Arşivi ve Topkapı Sarayı Arşivi'nden sonra, Osmanlı Devleti'nden günümüze miras kalmış önemli defter koleksiyonlarına sahip arşivlerden biri de günümüzde İstanbul Müftülüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Şeyhülislâmlık (Bâb-ı Meşîhat) Arşividir. Bu arşivde 5300 kadar defter ve 50-60.000 kadar da evrak bulunmaktadır. Bugüne ulaşabilmiş defterler ve vesikalar dağınık bir haldeyken 1991 yılından beri devam eden tasnif çalışmaları sonucunda meşihat arşiv malzemelerinden defterler kısmının tasnifi tamamlanmış ve Bâb-ı Meşîhat Şeyhülislâmlık Arşivi Defter Kataloğu adıyla araştırmacıların hizmetine sunulmuştur.

2006, 294 s.
ISBN 975-389-463-5

Satın almak için tıklayınız

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane RANDEVU Sistemi
  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
    Bora Keskiner Koleksiyonu
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim