Memlükler

Fatih Yahya AYAZ

Bu çalışma, tarihteki en büyük müslüman-Türk devletlerinden biri olan, İslâm dünyasının batısını Moğol istilâsından koruyan ve Suriye bölgesindeki Haçlı devletlerini ortadan kaldıran Memlükler’i ele almaktadır. Hânedan usulünün yerleşemeyişi ve Moğollar’ı dize getiren memlük sistemine göre kurulmuş güçlü süvari birlikleri gibi ayırt edici özelliklerine de temas edilmektedir. Memlük Devleti’nin kurduğu teşkilât ve müesseselerin, özellikle ilmiye sahasındakilerin Osmanlılar’ı doğrudan etkilemesi, Osmanlılar’ın bu devleti uzunca bir süre bir anlamda “üst otorite” olarak görmesi gibi hususlar da bu çalışmanın konuları arasındadır.
Memlük Devleti, bahsedilen özelliklerine rağmen ülkemizde hak ettiği ilgiyi görmemiştir. Memlük Devleti’nin ülkemizdeki tanınırlığını arttırmak ve bu alanda çalışma yapan ve yapacak araştırmacıları teşvik etmek bu çalışmanın temel hedefleri arasındadır.


2015; (3. bs.) 2020 216 s.
ISBN 978-625-7069-24-3

 

Jenerik, içindekiler ve önsöz için tıklayınız

Satın almak için tıklayınız

 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane RANDEVU Sistemi
  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
    Bora Keskiner Koleksiyonu
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Yayınlar
           TDV İslam Ansiklopedisi
           İSAM Yayınları - Kitaplar
           Süreli Yayınlar
           Yayın Temini