İkinci Klasik Dönem Projesi’nden Yeni Yayın: İstanbul Şer‘iyye Sicilleri Vakfiyeler Katalogu

 

(haz.) Bilgin Aydın, İlhami Yurdakul, Ayhan Işık, İsmail Kurt, Esra Yıldız

       Osmanlı medeniyetinin anlaşılmasında ve Osmanlı vakıf sisteminin ortaya çıkarılmasında temel kaynak vazifesi görecek belgeler, vakıfların kuruluş senetleri ve tüzükleri durumunda olan vakfiyelerdir. Vakfiyeler, üzerinde en çok çalışma yapılan belge gruplarının başında gelmektedir. Fakat arşivlerimizde mevcut vakfiyeler için toplu kataloglar hazırlanamamış, bu konudaki bazı çalışmalar ise kurumların kendi bünyelerindeki vakfiyelerle ilgili yapmış olduğu kataloglarla sınırlı kalmıştır. İstanbul kadılıklarına ait sicillerde de 10.000’e yakın vakfiye bulunmakla beraber araştırmacılar bunlara kolayca ulaşamamaktadır. Araştırmacıların, İstanbul kadı sicillerinde mevcut vakfiyelerden yararlanabilmesi için neşre hazırlanan İstanbul Şer‘iyye Sicilleri Vakfiyeler Katalogu İstanbul’un 600 yıllık vakıf geçmişinin rehberi olacaktır.


Önsöz
ve İçindekiler için tıklayınız.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevlerinden temin edilebilir.


2016, 708 s.
ISBN 978-975-3898-53-9
 

Satın almak için tıklayınız

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Yayınlar
           TDV İslam Ansiklopedisi
           İSAM Yayınları - Kitaplar
           Süreli Yayınlar
           Yayın Temini