İSAM VIII. Tahkik Kursu Başlıyor

İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında düzenlenen VIII. Tahkik Kursu başlıyor.

23 Ocak - 4 Şubat 2017 tarihleri arasında Türkiye ve yurt dışından alanında uzman isimler, katılımcılara yazma eserlerin tahkikli neşrinde ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik 72 saatlik bir eğitim verecektir. Türkiye Yazma Eserler Kurumu ile ortaklaşa düzenlenen seminerlerin ilk haftası teorik, ikinci haftası ise uygulamalı olacaktır. Kurslara eksiksiz katılan ve uygulamalı safhadaki çalışmalarını tamamlayan katılımcılara sertifika verilecektir.


Kursta İşlenecek Temel Konular:
     • Giriş konuları (Yazmalar, tahkik tarihi, muhakkik kültürü)
     • Eser seçimi
     • Nüsha seçimi
     • Metnin ortaya çıkarılması (Metnin okunması-anlaşılması, nüshaların karşılaştırılması, nüsha farklarının gösterilmesi)
     • Metnin düzenlenmesi (Başlık, paragraf, imlâ, vb.)
     • Dipnot ve açıklamalar
     • Kaynakça ve indeks çalışması, ekler
     • Eserin mukaddimesi olarak inceleme yazısı yazılması
     • Tahkik işleminde yararlanılacak elektronik kaynaklar
     • Yazma Eser Kütüphaneleri

Kursla İlgili Bazı Önemli Hususlar:


     1. Kabul: Öğretim üyesi, doktora ve yüksek lisans öğrencilerinden Arapça bir eserin tahkikli neşri üzerine çalışmakta olan araştırmacılara öncelik verilecektir.
     2. Seminer Dili: Seminer dili Arapça olduğu için başvuru sahiplerinin iyi derecede Arapça bilmesi gerekmektedir.
     3. Uygulama Safhası: Kursun pratik safhasında muhtasar bir risale veya bir eserden seçilen kısım üzerinden uygulamalı tahkik çalışması yapılacaktır. Dolayısıyla katılımcıların beraberlerinde bir dizüstü bilgisayar bulundurmaları ve Arapça klavye kullanabilmeleri gerekmektedir.
     4. Kurs Ücreti: Kurs için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
     5. Yemek ve Barınma: Katılımcılara İSAM yemekhanesinde kurs müddeti boyunca öğle yemeği ikram edilecektir. Konaklama imkânı sağlanmamaktadır.
     6. İletişim Bilgileri: Başvuru sırasında verilen iletişim bilgilerinin (telefon, e-posta)  doğru ve güncel şekliyle yazıldığına dikkat edilmelidir.

Başvuru tarihleri           : 15-31 Aralık 2016
Kabullerin Açıklanması   : 6 Ocak 2017
Kurs tarihleri                : 23 Ocak – 4 Şubat 2017
Seminer saatleri           : 10.00 – 16.00 (Hafta içi her gün ve Cumartesi)
Seminer yeri                : TDV İSAM Kampüsü

Kursa başvuru için tıklayınız

İletişim: tahkikkursu@isam.org.tr

 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
 

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) YENİ
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Haberler
           Haberler