İSAM Yayınları’ndan yeni baskılar…

İSAM Yayınları özellikle üniversitelerde kaynak ve yardımcı kitap olarak tercih ediliyor. Bu çerçevede İlmî Araştırmalar ve Temel Kültür dizilerinden mevcudu tükenen bazı kitapların yeni baskıları yapıldı.

Mevcudu tükenen diğer eserlerin de yayın hazırlık süreçleri devam ediyor. 
 
Yeni baskısı yapılan kitaplarımız.
  •  Cemil Hakyemez, Şîa’da Gaybet İnancı (Gözden geçirilmiş 2. bs.)
  • Avrupa Birliği Ülkelerinde Din-Devlet İlişkisi (ed. Ali Köse, Talip Küçükcan) (Gözden geçirilmiş 2. bs.)
  • İslâm Felsefesi: Tarih ve Meseleler (ed. M. Cüneyt Kaya) (3. bs.)
  • İbrahim Kalın, İslâm ve Batı (6., 7. bs.)
  • Mehmet Özdemir, Endülüs (2. bs.)
  • Salime Leyla Gürkan, Anahatlarıyla Yahudilik (2. bs.)
  • Nahide Bozkurt, Abbasiler (2. bs.)
  • Halil İnalcık, Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları (5. bs.) 
  • Bekir Topaloğlu. Kitâbü't-Tevhîd Açıklamalı Tercüme Ebû Mansûr el-Mâtürîdî (2.bs.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
 

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) YENİ
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Haberler
           Haberler