İSAM Yönetiminden Rusya Ziyareti

İSAM başkan yardımcıları Ali Hakan Çavuşoğlu ve Tuncay Başoğlu siyasi sebeplere binaen yaklaşık bir yıl ara verilen Temel İslâm Ansiklopedisi’nin Rusça’ya tercümesi hususunda temaslarda bulunmak üzere 05-08 Şubat 2017 tarihleri arasında Moskova’ya gittiler. Ziyaretleri esnasında kendilerine Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü uzmanı Ömer Faruk Savuran ve Türkiye Cumhuriyeti Rusya Büyükelçiliği Moskova Din Hizmetleri Müşavirliği Sekreteri Reis Yangliçev eşlik etti. 

Ziyaret kapsamında İslâm Kültür Bilim ve Eğitimi Destekleme Vakfı (FPIKNO, Moskova, Rusya Federasyonu), Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin ve Moskova İslam Enstitüsü rektörü Damir Hayretdinov ile görüşmeler yapıldı. FPIKNO ile görüşmelerde vakıf müdürü Aleksandr ZHDANOV ile Rusya Müftüler Konseyi Başkan yardımcısı Damir Muhitdinov da hazır bulundu. Görüşmelerde Temel İslâm Ansiklopedisi’ni Türkçeden Rusça’ya tercüme projesine devam edilmesi hususunda her iki tarafın işbirliği arzusu dile getirildi. Temel İslâm Ansiklopedisi’nin Türkçe ve Rusça örnek fasikülleri incelendi ve projenin ilerleyişi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. 2013 yılında yapılan iş birliği protokolünde değişikliklere gidilerek yeni bir anlaşma yapılması ve çalışmaların yeniden başlatılması hususunda mutabık kalındı.

Ayrıca ziyaret kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Rusya Büyükelçiliği de ziyaret edildi. Ali Hakan Çavuşoğlu ve Tuncay Başoğlu Temel İslâm Ansiklopedisi ve Rusça çevirisi hakkında Büyükelçi Hüseyin Diriöz’e bilgi verdiler.

Temel İslâm Ansiklopedisi, İslâm dininin temel konu ve kavramları ile başta peygamberler olmak üzere, önde gelen İslâm büyükleri hakkında doğru ve yeterli bilgi sunmayı, genel okuyucuya günlük dinî bilgi hakkında kaynaklık etmeyi, modern çağın getirdiği belli başlı problemler karşısında İslâm’ın bakışını ana hatlarıyla ortaya koymayı ve İslâm’ın mesajını, en doğru şekilde aktaracak anlaşılır bir üslûpla ifade etmeyi hedeflemektedir. 

Farklı coğrafyalarda farklı din ve kültürlerle bir arada yaşayan müslüman toplulukların dinî bilgi ve eğitim ihtiyacını gidermeyi de hedefleyen ve beş cilt olması planlanan Temel İslâm Ansiklopedisi, hedef kitlesi hem içerik hem de dil ve üslûp bakımından Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nden ayrı özellikler taşımakta ve maddeler yeni baştan kaleme alınmaktadır. Eser aynı zamanda infografik malzemelerle de desteklenecek olup bu çizimlerin hazırlıkları da sürmektedir. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
 

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) YENİ
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Haberler
           Haberler