AYP Üçüncü Dönem Alımları Ön Duyurusu!

 

 

AYP Üçüncü Dönem Alımları Ön Duyurusu!
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi, Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) kapsamında, üçüncü dönem araştırmacılarına kapılarını açıyor. Proje kapsamında İslâmî ilimler başta olmak üzere beşerî ve sosyal bilimler alanlarında uzmanlaşacak, nitelikli araştırmacıların yetişmesi için eğitim ve mali destek sağlanacaktır.

AYP Nedir?
Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP), 2012 yılı itibariyle hazırlıklarına başlanmış ve 2013 yılı itibarıyla ilk defa uygulamaya konulmuş, lisansüstü seviyede araştırmacı yetiştirmeye yönelik bir projedir.

AYP’nin Amacı Nedir?
Son yıllarda üniversite sayısının birkaç kat artması ve önümüzdeki dönemde de bu büyümenin devam etmesine karşın yeterli sayıda nitelikli araştırmacının bulunmaması, ciddi bir akademik destek ihtiyacının bulunduğunu ortaya koymaktadır. Yeni açılan üniversite ve fakültelerde İSAM'ın ilgi sahasına giren ilim dallarında araştırma kalitesinin korunması ve geliştirilmesi gayesiyle genç araştırmacıların yetiştirilmesinin, mevcut kadrolardaki araştırma görevlileri ve çeşitli unvanlara sahip öğretim elemanları için de geliştirici eğitim imkanlarının sunulmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu çerçevede İSAM araştırmacı yetiştirilmesine ve araştırmacılık kalitesinin yükseltilmesine yönelik eğitim programları uygulamakta ve araştırma desteği sunmaktadır. 

Öngörülen Takvim
     1. Başvuru kabulü (11 Eylül – 13 Ekim 2017)
     2. Bilim sınavı (28 Ekim Cumartesi 2017)
     3. Mülakat (07-09 Kasım 2017)
     4. AYP destek ödemelerinin başlaması (Ocak 2018)

Başvuru şartları ve sağlanacak destekler hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
Öncelikli araştırma alanları hakkında bilgi için tıklayınız.
 

Bilgi:

ayp@isam.org.tr
T. +90 216 988 10 00 / 1091 (Dahili)
F. +90 216 474 08 74

Yazım Tarihi: 07/06/2017 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

    Kütüphane Katalog Tarama
    Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
    İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Osmanlıca Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
    Arapça Makaleler VT (PDF)
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Haberler
           Haberler