Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı Güncellendi

İSAM
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
2017
 
Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı Güncellendi
Değerli Araştırmacılarımız,

Tarih, edebiyat ve dinî ilimlerle ilgili Osmanlıca dergilerdeki makalelerden oluşan veri tabanımıza Kelime-i Tayyibe (nşr. Ebü'l-Ulâ Zeyne’l-Âbidîn), Medrese İtikadları (nşr. Ahmed Şirâni), Küçük Mecmûa (nşr. Ziya Gökalp), Muhibban (nşr. Hacıbeyzâde Ahmed Muhtar), Hayrü’l-Kelâm (nşr. Hüseyin Şemi), Mecmûa-i Fünûn (nşr. Cemiyet-i İlmiye-i Osmâniye), Mecmûa-i Ebüzziyâ (nşr. Ebüzziyâ Tevfik) dergilerine ait yaklaşık 2.212 makalenin künyesi eklenmiştir. Osmanlıca Makaleler Veri Tabanımızdan 25.876 makalenin künyesi ile tam metinlerine (PDF olarak) ulaşılabilir.

Veri tabanına son bir haftada, bir ayda ve üç ayda eklenen makaleleri sorgulama menüsü vardır.
Veri tabanımız devamlı geliştirilerek yeni makaleler eklenmeye çalışılmaktadır. Veri tabanına ulaşmak için tıklayınız.
Saygılarımızla.
Prof. Dr. İsmail E. ERÜNSAL
Veri tabanında hangi dergiler yer alıyor
tıklayınız.
Osmanlıca dergi tavsiyeniz için
e-posta gönderiniz.

İSAM Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü
kutuphane@isam.org.tr
www.isam.org.tr
Bu e-posta TDV İslâm Araştırmaları Merkezi bilgilendirme listesine üye olduğunuz için gönderilmiştir.
Üyelik listesinden çıkmak için
iptal@isam.org.tr adresine mail gönderiniz.

 

Yayın Tarihi 20/06/2017

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

    Kütüphane Katalog Tarama
    Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
    İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Osmanlıca Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
    Arapça Makaleler VT (PDF)
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Haberler
           Haberler