İSAM 9. Uluslararası Tahkik Kursu ve Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu Başladı

TDV İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında temel, ileri ve ihtisas olmak üzere üç farklı seviyedeki eğitimi içeren 9. Uluslararası Tahkik Kursu ile bu dönem ilk defa düzenlenen Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu 3 Temmuz 2017 Pazartesi saat 10:00'da İSAM konferans salonunda yapılan açılış programıyla başladı.
Açılış programında İSAM Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük bir selamlama konuşması yaparak, tahkik kursları başta olmak üzere İSAM proje ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. İSAM’ın 2013 yılından bu yana düzenlediği kurslara yönelik ilginin artmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Küçük, 2017 Yaz Dönemi kurslarına 77 farklı üniversiteden tamamına yakını lisansüstü öğrencisi ve öğretim üyesi olan 135 adayın katılacağı bilgisini paylaştı. Tahkik kursu hocalarından Kahire Arapça Yazmalar Enstitüsü (Ma’hedü’l-Mahtûtâti’l-Arabiyye) müdürü Dr. Faysal Hafyân, tahkik kursları akademik danışmanı Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Mahmud Mısrî, tenkitli neşir kursu akademik danışmanı İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Berat Açıl ve tenkitli neşir kursu hocalarından 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Bilgin de programda birer konuşma yaptılar.

3-15 Temmuz 2017 tarihleri arasındaki Temel Seviye Kursu “Tahkik Esasları”, bu dönem beşincisi düzenlenen İleri Seviye Tahkik Kursu “Metnin Ortaya Çıkarılması” ve altıncısı düzenlenen İhtisas Kursu “Kodikoloji” başlığını taşımaktadır. Kurslarda verilecek seminerler teorik ve pratik olmak üzere iki aşamadan meydana gelmektedir. Buna göre 9. Tahkik Kursu seminerleri 36 saat teorik, 36 saat uygulamalı, 5. İleri Seviye Tahkik Kursu seminerleri 24 saat teorik, 6 saat uygulamalı, 6. İhtisas Tahkik Kursu seminerleri ise 18 saat teorik ve 18 saat uygulamalı olarak planlanmıştır. Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu ise 54 saat teorik, 26 saat uygulamalı olmak üzere toplamda 80 saat olarak düzenlenmiştir.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 Yazım Tarihi : 04/07/2017

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
 

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) YENİ
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Haberler
           Haberler