LADEP 12. Dönem (2017-2018) Müracaatları Devam Ediyor!

İstanbul’daki İslâmî ilimler ve ilâhiyat fakültelerinin lisans müfredatını desteklemek amacıyla geliştirilen Lisans Akademik Destek Programı (LADEP) 12. Dönem (2017-2018) müracaatları 9-27 Eylül 2017 tarihleri arasında alınacaktır.

Temel İslâm ilimleri merkezli bir program olan LADEP diğer disiplin ve ilgi alanlarında çeşitli çalışmaları da içerse de ağırlıklı olarak Fıkıh, Tefsîr, Hadîs ve Kelâm ilimlerine dâir seminerlerden oluşuyor.

En büyük avantajı ise lisans yılları boyunca İSAM Kütüphanesi’nden faydalanma olanağı sağlıyor.

LADEP’e iki ayrı aşamada öğrenci kabul ediliyor:

• Lisans 1. sınıf öğrencileri (LADEP birinci aşama)
• Lisans 2. sınıf öğrencileri (LADEP ikinci aşama)

LADEP kabul şartları, içeriği, süresi hakkında ayrıntılı bilgi ve başvuru formu için:
http://www.isam.org.tr/ladep/ 

LADEP’e dair sorularınız için:
ladep@isam.org.tr

Yazım Tarihi: 08/09/2017

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

    Kütüphane Katalog Tarama
    Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
    İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Osmanlıca Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
    Arapça Makaleler VT (PDF)
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Haberler
           Haberler