İSAM Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) 2017 Mülakat Sonrası Süreç Hakkında

11 Eylül - 13 Ekim 2017 tarihleri arasında farklı alanlardan toplam 666 başvurunun yapıldığı AYP 2017 dönemi aday belirleme sürecinin son aşaması olan mülakatlar 10-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Mülakatlara 12 ilim dalından toplam 110 kişi katılmıştır. Mülakata katılan adaylar aşağıdaki kıstaslara göre belirlenmişlerdir.

      1. Bilim sınavı sonucu ve başarı sıralaması,
      2. Bilim sınavında 65 ve üstünde puan alan adaylardan, her araştırma alanı için belirlenen kontenjanın dört katı adayın (en yüksek puandan başlayarak) çağrılması,
      3. Bilim sınavında alt sınırdaki puanda birden fazla kişi varsa hepsinin çağrılması. 


Sonuçlar nihai onay için önce İSAM Yönetim Kurulu’na ardından TDV Mütevelli Heyeti’ne sevk edilecektir. TDV Mütevelli Heyeti kararı sonrasında en kısa sürede sonuçlar ile alakalı bilgiler paylaşılacaktır.

 

Yayım Tarihi: 13/11/2017

 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

    Kütüphane Katalog Tarama
    Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
    İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Osmanlıca Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
    Arapça Makaleler VT (PDF)
    Brill Online Dergiler
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Haberler
           Haberler