İSAM Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) 2017 Dönemi Aday Belirleme Süreci Tamamlandı

11 Eylül-13 Ekim 2017 tarihleri arasında ilan edilen farklı alanlardan toplam 666 başvurunun yapıldığı AYP 2017 dönemi aday belirleme süreci tamamlanmış ve tüm adaylara durumları hakkında e-posta yoluyla bildirimde bulunulmuştur.
Üç aşamalı değerlendirme sürecinin sonunda, AYP Duyurusu’nda ilan edilen şartların yanı sıra adayların kişisel ve akademik durumları ve AYP’nin öncelikleri de dikkate alınarak Proje’den yararlanması en uygun olan adaylar belirlenmiştir. Değerlendirme süreci şu şekilde gerçekleşmiştir.
 
1. Ön değerlendirme
Bu aşamada başvurular, duyuruda yer alan şartlar (Türkiye’de bir lisansüstü programa kayıtlı bulunmak, yabancı dil puanı, yaş sınırı, adayın kayıtlı olduğu program ve çalışma konusuyla ilan edilen araştırma alanı ve konular arası uyum) açısından incelendi ve bu şartları taşımayan başvurular değerlendirme dışı tutuldu. Sonuçta 666 başvurudan 611’i uygun bulunarak ilgili adaylar bilim sınavına çağrıldı.
 
2. Bilim sınavı
Duyuruda belirtilen takvime uygun olarak 28 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilen bilim sınavı, İSAM Yönetim Kurulu’nun onayı ile belirlenen bilim heyeti tarafından hazırlandı ve değerlendirildi. Bilim heyetinin sağlıklı değerlendirme yapabilmesini sağlamak amacıyla cevap kağıtlarına adayların isimleri yazılmadı. Heyetteki her bir bilim adamı sınav kağıdını kendi başına değerlendirdi ve her bir kağıt için –ilgili heyetteki farklı kişilerce- verilen notların ortalaması alındı. Farklı anabilim dallarına ait soruların yer aldığı bazı araştırma alanlarında ise her bilim adamı sadece kendi alanıyla ilgili cevapları değerlendirdi ve bu puanlar toplanarak okunan cevap kağıdının toplam puanı belirlendi. İlgili bilim heyetinin değerlendirmeleri arasında önemli farklılıkların olduğu durumlarda kağıtların yeniden gözden geçirilmesi yoluna gidildi.
611 adayın davet edildiği bilim sınavına 535 kişi katıldı.
 
3. Mülakat
Mülakat, İSAM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve aralarında Yönetim Kurulu temsilcilerinin de bulunduğu mülakat heyeti tarafından 3 ayrı günde yapıldı.
Mülakata çağrılacak adaylar belirlenirken şu esaslar dikkate alındı:
1) Bilim sınavından 65’ten daha düşük puan alan adayların çağrılmaması,
2) Bilim sınavında 65 ve üstünde puan alan adaylardan, her araştırma alanı için başvuruda belirtilen kontenjanın dört katı kadar adayın (en yüksek puandan başlayarak) çağrılması,
3) Bilim sınavında alt sınırdaki puanda birden fazla kişi varsa hepsinin çağrılması.
Bu esaslar dikkate alınarak 12 araştırma alanından toplam 110 aday mülakata çağrıldı. Mülakata çağrılanların araştırma alanlarına göre dağılımı şöyledir:

 

Araştırma Alanı        Bilim Sınavına KatılanSayısı                           Mülakata Çağrılan sayısı     

Arap Dili ve Belagatı                           

 33 

5

 Dinler Tarihi

26

12 

 Fıkıh

 80 

9

 Hadis

45 

 İslam Bilim Tarihi

 İslam Düşüncesi

105 

13 

 İslam Eğitim Tarihi

13 

 İslam Tarihi

66 

12 

 İslam Toplumları

62 

17 

 Kuran İlimleri ve Tefsir

66 

 Mantık

 Tasavvuf

21 

 TOPLAM

535 

110 

 Mülakatlar daha önce belirlenen takvime göre 10-12 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştirildi. Başarı, ihtiyaç ve AYP öncelikleri arasındaki denge gözetilerek çok yönlü bir değerlendirmenin yapıldığı mülakatlarda, sadece mülakat öncesi veriler (yabancı dil puanı/puanları, bilim sınavı puanı vb.) değil, adayın akademik yeterlilik ve birikimi, akademik ilgilerinin ve tez konusunun AYP 2017 döneminde ilan edilen öncelikli çalışma alanlarıyla uyumu, adayın kişisel şartlarının AYP programına katılmasına engel olup olmayacağı ve AYP programının adayın akademik beklenti ve hedeflerine ne ölçüde katkı yapabileceği gibi hususlar da dikkate alındı.
 
Sonuçların ilanı
Mülakatlar neticesinde seçilen 42 kişilik listenin Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından onaylanması ile AYP programına kabulleri tamamlanmıştır.

 

Yayım Tarihi: 03/01/2018

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
 

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) YENİ
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Haberler
           Haberler