“İslâm Düşünce ve İlim Geleneğinde Beyzâvî ve Îcî” Sempozyumu Gerçekleştirildi

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi tarafından 06-07 Nisan tarihlerinde “İslâm Düşünce ve İlim Geleneğinde Beyzâvî ve Îcî” sempozyumu düzenlendi. İkinci Klasik Dönem projesi kapsamında gerçekleştirilen sempozyumda toplam 6 oturumda 22 katılımcı tebliğlerini sundu.

Kādî Beyzâvî ve Adudüddin el-Îcî’nin İslâm düşüncesi ve İslâmi ilimlere yapmış oldukları katkıların çeşitli yönlerden ele alındığı sempozyumda farklı oturumlarda bu iki âlimin kelam, felsefe, tefsir, fıkıh, mantık ve hadis gibi ilimlerde telif ettikleri eserler, görüşleri ve etkileri tartışıldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yayım Tarihi: 11/04/2018  

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
 

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) YENİ
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Haberler
           Haberler