İSAM’ın Katkılarıyla Konya’da Tahkik Kursu

2013 yılından bu yana düzenli olarak Uluslararası Tahkik Kursları düzenleyen ve bu
alanda Türkiye’de bir farkındalık oluşturan İSAM’ın katkılarıyla Konya Necmeddin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 28 Nisan – 02 Mayıs 2018 tarihleri arasında Temel Seviye Tahkik Kursu gerçekleştirildi.

İSAM 2012 yılında başlattığı İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında, 2013 yılından bu yana yılda iki dönem şeklinde ve üç ayrı seviyede (“Temel Seviye”, “İleri Seviye” ve “İhtisas”) teorik ve uygulamalı seminerlerden oluşan Uluslararası Tahkik Kursları düzenlemektedir. Bu kursların amacı, İslâm ilimlerine dair Arapça yazma eserlerin tahkikli ilmî neşirlerinin yapılması konusunda uzman yetiştirmek ve özellikle Türkiye’de bu alanda yapılan çalışmalar için ilmî bir standart oluşturulmasına katkıda bulunmaktır. Onuncusu (10. dönem) 22 Ocak – 2 Şubat 2018 tarihleri arasında İSAM’da düzenlenen bu kurslarda, çoğunluğunu Türkiye’nin farklı üniversitelerinden öğretim üyeleri ya da yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin teşkil ettiği toplam 440 kişiye sertifika verildi. Özellikle “Temel Seviye Tahkik Kursu” katılımcıları gözetilerek hazırlanan uygulamalı bir el kitabı niteliğindeki İSAM Tahkikli Neşir Kılavuzu (haz. Okan Kadir Yılmaz, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2018) da beş yıldır devam eden tahkik kursu tecrübesinin ürünlerinden birisi olarak kısa bir süre önce okuyucularıyla buluştu.

Konya Necmeddin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 28 Nisan – 02 Mayıs 2018 tarihleri arasında ilki gerçekleştirilen Temel Seviye Tahkik Kursu’na Konya ve çevresindeki üniversiteler, D.İ.B. Konya Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi ve diğer eğitim kurumlarından 40 katılımcı iştirak etti. Beş günlük yoğunlaştırılmış bir program şeklindeki kursta, merkezi Kahire’de bulunan Arapça Yazmalar Enstitüsü (Maʻhedü’l-mahtûtâti’l-Arabiyye) Müdürü Prof. Dr. Faysal Hafyân, İSAM tahkik kursu danışmanlarından ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Mahmud Mısrî ile İSAM Araştırma Uzmanı ve Tahkik Yayın Kurulu üyesi Orhan Ençakar tarafından Arapça yazma eserlerin tahkikli neşri konusunda teorik ve uygulamalı seminerler verildi. Katılımcılara İSAM Tahkikli Neşir Kılavuzu’nun dağıtıldığı kursta uygulamalı seminerler de “İSAM Tahkikli Neşir Esasları”na (İTNES) göre gerçekleştirildi.

Programın sona erdiği 2 Mayıs Çarşamba günü yapılan kapanış oturumunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

 

 

 

 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
 

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) YENİ
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Haberler
           Haberler