(The Qur’an Manuscript, Attributed to Caliph ‘Uthman,of Turkish and Islamic Arts Museum in Istanbul)

(The Qur’an Manuscript, Attributed to Caliph ‘Uthman,of Turkish and Islamic Arts Museum in Istanbul) ı
(ed. Dr. Tayyar Altıkulaç), I-II.

Dr. Tayyar Altıkulaç, ex-president of Religious Affairs of the Republic of Turkey, meticulously prepared for publication the Qur’an manuscript, attributed to the third Caliph, ‘Uthman ibn ‘Affan, at Turkish and Islamic Arts Museum in Istanbul. The facsimile of the manuscript is available in two separate volumes. First volume contains an extensive introduction, in both Turkish and Arabic. The so-called ‘Uthman’s codex (mushaf) is acknowledged as the oldest manuscript copy of the Qur’an in the world. It derives its importance from the fact that ‘Uthman’s original codex henceforth became the official standard copy of the Qur’an.

 
2008, vol. I-II, 608 + 616 pgs.
ISBN 978-975-389-523-1
Click to buy
Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
 

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) YENİ
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Haberler
           Haberler