YENİ SAYI: İslâm Araştırmaları Dergisi (40, 2018)

 

 

 

Makaleler

Medine Harem Bölgesinin Tespiti: Eleştiriler Bağlamında Bir Buhârî Rivayetinin Serüveni / Determination of Medina Ḥaram Region: A Disputed Narration in Ṣaḥīḥ al-Bukhārī 1
TAHİR AYAS

Toplumsal Bedenin Yetkinliği: Nasîrüddîn-i Tûsî’de İdeal Yönetim Ontolojisi / The Perfection of the Social Body: Naṣīr al-Dīn al-Tūsī’s Ontology of Ideal Political Power 47
KAMURAN GÖKDAĞ

تحقيق "رسالة في تحقيق معنى الحرف" للسيّد الشريف الجرجانيّ / Seyyid Şerîf el-Cürcânî’nin Risâle fî tahkīk-i ma‘ne’l-harf Başlıklı Risâlesinin Tahkikli Neşri 69
SAHİP AKTAŞ

تحقيق "الوارد الشارد الطارد شبهة الـمارد" للشيخ علاء الدولة السِّمْناني / Alâüddevle-i Simnânî’nin el-Vâridü’ş-şâridü’t-târid şübhete’l-mârid Adlı Risâlesinin Tahkikli Neşri 95
KÜBRA ZÜMRÜT ORHAN


Araştırma Notları  
 

Kutbüddin eş-Şîrâzî’ye el-Keşşâf Şerhi Nispeti Konusunda Yeni Veriler / New Data on the Authorship of Sharḥ al-Kashshāf Attributed to Quṭb al-Dīn al-Shīrāzī 175
M. TAHA BOYALIK

Kitâbiyat

Fuat İstemi, Hicret Bağlamında Tarih ve Hadis Metodolojileri 183
HARUN YILMAZ

Joel Blecher, Said the Prophet of God: Hadith Commentary Across a Millennium 189
MUSTAFA MACİT KARAGÖZOĞLU

Fukuzo Amabe, Urban Autonomy in Medieval Islam: Damascus, Aleppo, Cordoba, Toledo, Valencia and Tunis 193
İREM GÜNDÜZ POLAT

Vefeyat

Bir İstanbul Âşığı ve Sanat Tarihi Üstadı Semavi Eyice’nin Ardından (1922-2018) 197
ENİS KARAKAYA – SEMA DOĞAN

2018, 202 s.
ISSN 1301-3289   

Önceki Sayılara Ulaşmak  İçin Tıklayınız

 Yazım Tarihi : 03/10/2018

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
 

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) YENİ
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Yayınlar
           TDV İslâm Ansiklopedisi
           İSAM Yayınları - Kitaplar
           Süreli Yayınlar
           Yayın Temini