Diyanet İşleri Başkanlığı ve İSAM’dan ortak yayın!

Diyanet İşleri Başkanlığı ve İSAM’dan ortak yayın!

Ebû Mansûr el-Matürîdî’nin Kitâbü’t-Tevhîd’inin Prof.Dr. Bekir Topaloğlu ve Dr. Muhammed Aruçi tarafından hazırlanan tahkikli neşrinin ilk baskısı 2003 yılında yapılmış, 3. baskısı da 2017 yılında İSAM tarafından yeni tasarım ve genişletilmiş dizinlerle okuyucunun istifadesine sunulmuştu. 

Kitâbü’t-Tevhîd’in yine Prof.Dr. Bekir Topaloğlu tarafından yapılan açıklamalı tercümesi ise ilk defa 2002 yılında yayınlanmış, 12. baskısı da 2018 yılında okuyucularla buluşmuştu.

Genelde İslâm düşüncesinin ve özellikle Hanefî-Mâtürîdî ekolünün temel kaynaklarının başında yer alan Kitâbü’t-Tevhîd’in tahkikli neşir ve açıklamalı tercüme olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları arasında yayınlanması için Diyanet İşleri Başkanlığı ile İSAM arasında 2018 yılında imzalanan bir mutabakat çerçevesinde eserler yayınlanarak istifadeye sunulmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yayım Tarihi 16/11/2018

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
 

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) YENİ
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Haberler
           Haberler