“Tebsıratü’l-edille Okumaları” Başladı

“İSAM Klasik Metin Okumaları” kapsamında Prof.Dr. İlyas Çelebi nezaretinde Ebü’l-Muîn en-Nesefî’nin (ö. 508/1115) Mâtürîdî kelâmına dair Tebsıratü’l-edille adlı eserinin takip edileceği “Tebsıratü’l-edille Okumaları” başladı. 

Erken Klasik Dönem Projesi ve İkinci Klasik Dönem Projesi adlı iki projemizden birisiyle irtibatlı olarak “İSAM Klasik Metin Okumaları” üst başlığı altında yürütülmesi planlanan programlardan birisi olan “Tebsıratü’l-edille Okumaları” her hafta cumartesi günü 11.00 -12.30 saatleri arasında İSAM’da yapılmaktadır.

Kontenjan sınırlıdır ve derse katılım için 20 Aralık 2018 tarihine kadar başvuru formu doldurulması gerekmektedir.
 

İSAM’ın 2016 yılından bu yana yürütmekte olduğu Erken Klasik Dönem Projesi kapsamında tahkikli neşir, telif, tercüme ve kataloglama türünden yayınlar haricinde ihtisas öğrencilerine yönelik oluşturulan ders halkalarıyla klasik dönem eserlerinin okutulması amaçlanmaktadır. Proje’ye dair detaylı bilgi için tıklayınız.


Prof.Dr. İlyas Çelebi

1974’te Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. 1991 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “İslâm İnancında Gayb Problemi” adlı teziyle Kelâm ana bilim dalında doktorasını tamamladı. 1996’da doçent, 2003’de profesör oldu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi (1993-2015) ve dekan yardımcısı (2006-2011) olarak görev yaptı. Halen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Çalışmaları daha ziyade akılcılık ve İslam inancında gayb gibi konular üzerinde yoğunlaşan Çelebi, son zamanlarda kelâm ilminin bilim ve fizik boyutuna ilişkin konularla ilgilenmektedir.
 

Yayım Tarihi 14/12/2018

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
 

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) YENİ
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Haberler
           Haberler