“Osmanlı Siyaset Düşüncesi Okumaları” Başladı


“İSAM Klasik Metin Okumaları” programı kapsamında Doç.Dr. Hızır Murat Köse, Doç.Dr. Abdurrahman Atçıl ve Doç.Dr. Özgür Kavak nezaretinde yürütülecek olan Osmanlı Siyaset Düşüncesi Okuma Grubu, Osmanlı siyaset düşüncesinin 15-19. yüzyıllar arasında üretilmiş olan temsil gücü yüksek metinleri yanında döneme dair ikincil literatürden seçme metinleri okuyup incelemeyi ve nihayetinde akademik ürünler vermeyi hedeflemektedir. 

Okuma grubu, “Osmanlı Siyaset Düşüncesi” genel başlığı altında çalışan, çalışmak isteyen ve bu çalışma grubunun planı çerçevesinde ilmî üretimde bulunmayı taahhüt eden yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ve diğer araştırmacılara açıktır. Katılımcıların ileri düzeyde İngilizce, Arapça ve Osmanlı Türkçesi bilmeleri beklenmektedir.

Erken Klasik Dönem Projesi ve İkinci Klasik Dönem Projesi adlı iki projemizden birisiyle irtibatlı olarak “İSAM Klasik Metin Okumaları” üst başlığı altında yürütülmesi planlanan programlardan birisi olan “Osmanlı Siyaset Düşüncesi Okumaları” her hafta cuma günü saat 14.00 ile 16.00 arasında İSAM’da yapılmaktadır.

Katılmak isteyenlerin 8 Ocak 2019 tarihine kadar başvuru formu doldurması gerekmektedir. Başvuru formu için
tıklayınız.

İSAM’ın 2012 yılından bu yana yürütmekte olduğu İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında tahkikli neşir, telif, tercüme ve kataloglama türünden yayınlar haricinde ihtisas öğrencilerine yönelik oluşturulan ders halkalarıyla klasik dönem eserlerinin okutulması amaçlanmaktadır. Proje’ye dair detaylı bilgi için tıklayınız.


 

Doç.Dr. Hızır Murat Köse

Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde (1990), doktorasını Warwick Üniversitesi (Coventry, İngiltere) Sosyoloji Bölümü’nde (1999) tamamladı. Halen İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim üyesidir. İlmî ve akademik çalışmaları siyaset sosyolojisi, İbn Haldun’un siyasî düşüncesi, hukuk sosyolojisi, Osmanlı siyaset düşüncesi ve çok-kültürlülük üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Doç.Dr. Abdurrahman Atçıl

Yüksek lisansını Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü’nde (2002), doktorasını Chicago Üniversitesi Tarih Bölümü’nde (2010) tamamladı. Halen İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim üyesidir. İlmî ve akademik çalışmaları erken modern Osmanlı İmparatorluğu'nda hukuk, bürokrasi, din ve siyaset konuları üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Doç.Dr. Özgür Kavak

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İslam hukuku alanında yüksek lisansını (2002) ve doktorasını (2009) tamamladı. Halen İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim üyesidir. İlmî ve akademik çalışmaları İslam siyaset düşüncesi, İslam modernizmi ve çağdaş Arap edebiyatı üzerinde yoğunlaşmaktadır.
 


 

Yayım Tarihi 02/01/2019

 

 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
 

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) YENİ
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Haberler
           Haberler