Tez Sunumuna Davet: “Fıkhın Bir Alt Disiplini Olarak İlmu’l Hilaf”

 

İSAM AYP araştırmacılarından Dr. Abdurrahim BİLİK “Fıkhın Bir Alt Disiplini Olarak İlmu’l Hilaf” başlıklı doktora çalışmasını sunacaktır.
Sunuma tüm araştırmacılar davetlidir.


Tarih / Saat   : 10 Mayıs 2019 (Cuma) / 18:00
Yer               : İSAM Konferans Salonu

……………….………………………………………………………………………………………………………………………

 

Tez Konusu: “Fıkhın Bir Alt Disiplini Olarak İlmu’l Hilaf”

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesinde tamamlayan Abdurrahim BİLİK, “Fıkhın Bir Alt Disiplini Olarak İlmu’l Hilaf” konulu doktora çalışmasını Prof. Dr. Faruk BEŞER danışmanlığında 12.10.2018 tarihinde tamamlamıştır.
Dr. Abdurrahim BİLİK, İSAM Araştırmacı Yetiştirme Projesi bünyesinde doktorasını tamamlayarak mezun olan onuncu araştırmacı olup, akademik çalışmalarına Trakya Üniversitesi’nde devam etmektedir
.

Dr. Abdurrahim BİLİK

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Yayım Tarihi 30/04/2019 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
 

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim


 

 

 

 

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Haberler
           Haberler