Diyanet İşleri Başkanlığı ve İSAM’dan altı yeni ortak yayın!

Daha önce İSAM’ın tahkikli olarak neşrettiği altı eser, Diyanet İşleri Başkanlığı ile İSAM arasında 2019 yılında imzalanan mutabakat çerçevesinde yayınlanarak istifadeye sunuldu.

 

Nûreddin es-Sâbûnî’nin (ö. 580/1184), el-Kifâye fi’l-hidâye’sinin Prof.Dr. Muhammet Aruçi tarafından hazırlanan tahkikli neşrinin ilk baskısı 2013 yılında İSAM tarafından Lübnan Beyrut’ta Dâr İbn Hazm yayınlarına yaptırılıp okuyucunun istifadesine sunulmuştu.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

 

Nûreddin es-Sâbûnî’nin (ö. 580/1184), el-Müntekā min ismeti’l-enbiyâ’sının Prof.Dr. Mehmet Bulut tarafından hazırlanan tahkikli neşrinin ilk baskısı 2013 yılında İSAM tarafından Lübnan Beyrut’ta Dâr İbn Hazm yayınlarına yaptırılıp okuyucunun istifadesine sunulmuştu.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

 

Muhammed b. Mahmûd el-İsfahânî’nin (ö. 688/1289), Kitâbü’l-kavâidi’l-külliyye fî cümletin mine’l-fünûni’l-ilmiyye’sinin Dr. Mansur Koçinkağ ve Dr. Bilal Taşkın tarafından hazırlanan tahkikli neşrinin ilk baskısı 2017 yılında İSAM İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında İstanbul’da TDV Yayınları ve eş zamanlı olarak Lübnan Beyrut’ta Dâr İbn Hazm yayınları tarafından yapılarak okuyucunun istifadesine sunulmuştu.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

 

Mehmed Fıkhî el-Aynî’nin (ö. 1147/1735), Risâle fî edebi’l-müftî’sinin Prof.Dr. Osman Şahin tarafından hazırlanan tahkikli neşrinin ilk baskısı 2018 yılında İSAM İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında İstanbul’da TDV Yayınları ve eş zamanlı olarak Lübnan Beyrut’ta Dâr İbn Hazm yayınları tarafından yapılarak okuyucunun istifadesine sunulmuştu.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Kâsım b. Kutluboğa’nın (ö. 879/1474), Kitâbü Takrîbi’l-garîb’i Dr. Öğr. Üyesi Osman Keskiner tarafından hazırlanan tahkikli neşrinin ilk baskısı 2018 yılında İSAM İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında TDV Yayınları tarafından İstanbul’da yapılarak okuyucunun istifadesine sunulmuştu.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

 

Muhammed b. Hasan el-Muînî’nin (ö. 537/1143), Levâmiu’l-burhân ve kavâtiu’l-beyân fî meâni’l-Kur’ân’ının Dr. Sefer Hasanov tarafından iki cilt olarak hazırlanan tahkikli neşrinin ilk baskısı 2013 yılında İSAM tarafından Lübnan Beyrut’ta Dâr İbn Hazm yayınlarına yaptırılıp okuyucunun istifadesine sunulmuştu.


Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


Yayım Tarihi 18/10/2019 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
 

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim


 

 

 

 

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Haberler
           Haberler