İslâm Araştırmaları Dergisi Yayın Kurulu

İslam Araştırmaları Dergisi Yayın Kurulu

Başkan

Prof.Dr. Mürteza BEDİR

Yayın Kurulu Üyeleri

Prof.Dr. Rahim ACAR

Prof.Dr. Şükrü ÖZEN

Prof.Dr. Casim AVCI

Prof.Dr. Halit ÖZKAN

Prof.Dr. Mehmet Âkif AYDIN

Prof.Dr. Mustafa SİNANOĞLU

Prof.Dr. Tuncay BAŞOĞLU

Prof.Dr. Cengiz TOMAR

Prof.Dr. Feridun EMECEN

Prof.Dr. Ömer TÜRKER

Prof.Dr. İsmail E. ERÜNSAL

Prof.Dr. M. Suat MERTOĞLU

Prof.Dr. Tahsin GÖRGÜN

Dr. Ali Hakan ÇAVUŞOĞLU

Prof.Dr. Salime Leyla GÜRKAN

Dr. Mustafa DEMİRAY

Editör

Doç.Dr. M. Macit KARAGÖZOĞLU

Kitâbiyat Editörü

Doç.Dr. Üyesi Zahit ATÇIL

Dr. Enes BÜYÜK 

Yayın Sekreteri

Adem SARİ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Erdal CESAR

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Kurumsal
           Dijitalleşme Proje Birimi
           Yönetim ve Teşkilat Şeması
           Araştırma ve Proje Birimleri
              - Ansiklopedi Yayın Kurulu ...
              - İSAM Tahkik Yayın Kurulu
              - İSAM Yayın Kurulu
              - İslâm Araştırmaları Dergi...
              - Araştırmacı Yetiştirme Pr...
              - Ansiklopedi Proje Birimi
              - Araştırma Geliştirme Proj...
           İdarî Birimler
           Misyon
           Tarihçe