İslâm Araştırmaları Dergisi Yayın Kurulu

  

İSLÂM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ YAYIN KURULU

Başkan

Prof. Dr. Raşit KÜÇÜK

Üyeler

Prof. Dr. Rahim ACAR

Prof. Dr. Ömer TÜRKER

Prof. Dr. Casim AVCI

Doç. Dr. Tuncay BAŞOĞLU

Prof. Dr. Mehmet Âkif AYDIN

Doç. Dr. M. Suat MERTOĞLU

Prof. Dr. Feridun EMECEN

Doç. Dr. Halit ÖZKAN

Prof. Dr. İsmail E. ERÜNSAL

Dr. Zahit ATÇIL

Prof. Dr. Tahsin GÖRGÜN

Dr. Ali Hakan ÇAVUŞOĞLU

Prof. Dr. Salime Leyla GÜRKAN

Dr. Mustafa DEMİRAY

Prof. Dr. Şükrü ÖZEN

Dr. M. Macit KARAGÖZOĞLU (Editör)

Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU

 

 

 

 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
 

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim


 

 

 

 

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Kurumsal
           Yönetim ve Teşkilat Şeması
           Araştırma ve Proje Birimleri
              - İSAM Tahkik Yayın Kurulu
              - İSAM Yayın Kurulu
              - İslâm Araştırmaları Dergi...
              - Araştırmacı Yetiştirme Pr...
              - Ansiklopedi Proje Birimi
              - Araştırma Geliştirme Proj...
           İdarî Birimler
           Misyon
           Tarihçe