Antikçağ’dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi Türkçe ve İngilizce Olarak Online Yayında

 

TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) ve İBB Kültür AŞ iş birliği ile 2015 yılında Türkçe olarak yayımlanan Antikçağ’dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi’nin, Türkçe ve İngilizce versiyonlarıyla istanbultarihi.ist internet sitesinden test yayımına başlandı.

2012 yılı sonlarında başlatılan proje çerçevesinde tematik olarak hazırlanan ve topografya, mimari, dinî ve sosyal hayat, yönetim, iktisat gibi farklı alanlara dair 270 ilim adamının kaleme aldığı 363 makaleden oluşan eserin Türkçe versiyonu, 2015 yılı içerisinde basılmıştır. On ciltten oluşan eserde harita, minyatür, gravür, resim, arşiv belgesi olarak 4000 civarında görsel malzeme kullanıl­mıştır. Eserin Türkçe matbu versiyonu, 18 Haziran 2016 Cumartesi günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen bir toplantı ile kamuoyuna tanıtılmıştır. Eserin İngilizce versiyonu ise 2019 yılında tamamlanarak Kültür AŞ’ye teslim edilmiştir.

Büyük İstanbul Tarihi’nde İstanbul’un Antikçağ’daki ilk yerleşiminden günümüze kadar “şehir” oluşunu merkeze alarak dünya şehirleri içindeki yerinin tayin edilmesi ve İstanbul’a dair akademik araştırmaların bir hülasasının sunulması amaçlanmıştır. Ayrıca hem genel okuyucunun beklentilerine cevap vermesi hem de örgün eğitimdeki öğrencilere kaynak olması da hedeflenmiştir. Büyük İstanbul Tarihi’nin alanındaki çalışmalara bilgi, yöntem ve içerik olarak kaynaklık etmesi yanında Türkiye’de ve yurt dışında verilen İstanbul derslerinde kullanılabilecek bir metin/kaynak olacağı da düşünülüp akıcı, kuşatıcı ve güçlü bir üsluba sahip olmasına dikkat edilmiştir.

Büyük İstanbul Tarihi, şehrin bütün tarihî dönemlerini kuşatmaktadır, dolayısıyla alanındaki en hacimli ve kapsamlı çalışma olma özelliğine sahiptir. İstanbul’un tarihini anlatan on ciltlik bu eserin yazımında, tematik bir anlayışla hareket edilmiş, her bir tema altındaki konular ayrı ayrı makaleler halinde yazılmıştır. Ana makalelerde yeterince üzerinde durulamayan konuların daha iyi anlaşılmasını sağlayacak ayrıntılar ise çerçeve ve derkenar yazılarıyla derinlikli olarak incelenmiştir. Eser ayrıca İstanbul tarihi açısından önemli ve alanlarında ilk olan iki çalışmayı daha okurlara sunmaktadır: İstanbul kronolojisi ve İstanbul bibliyografyası.

Büyük İstanbul Tarihi’nin basılmış Türkçe ve halihazırda basılmamış İngilizce versiyonlarından daha fazla kişinin istifade edilmesini sağlamak üzere 2020 yılı içerisinde hazırlıkları tamamlanarak eser için özel olarak hazırlanan internet sitesi test yayını aşamasına hazır hale gelmiştir. Bu süreçte matbu metinler gözden geçirilmiş, güncel bilgiler eklenmiş ve eserin içerdiği binlerce orijinal görsel malzeme yüksek çözünürlüklü olarak internet sitesine aktarılmıştır.

 

Büyük İstanbul Tarihi websitesine erişmek için tıklayınız. 

Büyük İstanbul Tarihi’nin Bölümleri

 1. İstanbul’un Emperyal Dönüşümleri
 2. Dünya Ölçeğinde İstanbul
 3. Topografya ve Yerleşme
 4. Siyaset ve Yönetim
 5. Demografi
 6. Toplum
 7. Din
 8. İktisat
 9. Ulaşım ve Haberleşme
 10. Edebiyat-Sanat ve Kültür
 11. Mimari
 12. Eğitim-Bilim ve Teknoloji
 13. Hafızalardaki İstanbul 

 

Yazım Tarihi: 08.12.2020 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane RANDEVU Sistemi
  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
    Bora Keskiner Koleksiyonu
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Haberler
           Haberler