YENİ SAYI! Osmanlı Araştırmaları Dergisi (58, 2021)

  

Osmanlı Araştırmaları 
The Journal Of Ottoman Studies
Sayı 
58 , 2021 - ISSN: 0255-0636  

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

 
The Power of the Quill: Espionage under Charles V during the Tunisian Campaign / Dividin Gücü: V. Charles Döneminde Tunus Seferi İstihbaratı • 1
GENNARO VARRIALE
 
Asiden Valiye: Rumeli’de Abaza Mehmed Paşa (1629-1634) / Rebel-turned Governor: Abaza Mehmed Paşa in Rumelia (1629-1634) • 29
MAHMUT HALEF CEVRİOGLU
 
Afterlives of Komitas K‘eömurchean (1656-1707): Commemorating an Istanbul-Armenian Martyr in Armeno-Turkish Literature and Sacred Pilgrimag / Komitas Kömürciyan’ın Ölümünden Sonrası (1656-1707): Şehit Bir İstanbul Ermenisinin Anısını Ermeni Harfli Türkçe Edebiyatı ve Kutsal Hac Bağlamlarında Düşünmek • 81
HENRY R. SHAPIRO
 
1768-1774 Osmanlı-Rus Harbinde Yüzer Köprücülük Faaliyetleri / Floating Bridge Activities in the Ottoman-Russian War of 1768-1774 • 121
MURAT TUĞLUCA – ZELAL BEGÜN BAYRAM
 
Eskiyi Muhafaza Yeniyi Terviç: Medrese Islahatı Risâlelerinin Dünyası / Keeping the Old, Favoring the New: The World of the Tractates of the Madrasah Reform • 169
ZEYNEP ALTUNTAŞ
 
VIII. Taşnak Kongresinin Perde Arkası ya da Taşnakların I. Dünya Savaşı Öncesi Müttefik Arayışı / The Dashnaktsutiun’s Search for an Ally on the Eve of the First World War • 221
KEMAL ÇİÇEK
 

DEĞERLENDİRME / REVIEW ARTICLE

The Almighty Akçe: The Economics of Scholarship and Science in the Early Modern Ottoman Empire
Nir Shafir • 251
 
Bir Mütercime Mazhar Olabilmek: Mazharu’t-Takdîs bi-Hurûci Tâifeti’l-Fransis İsimli Arapça Tarih Eserinin Çevirisine Dair Bir İnceleme
Halil İbrahim Erol • 281
 

KİTABİYAT / BOOK REVIEWS


V. L. Ménage, Colin Imber (yay. haz.), Ottoman Historical Documents: The Institutions of an Empire
Lale Özdemir Şahin • 301
 
Derviş Tuğrul Koyuncu, Osmanlı İmparatorluğu’nda İçki Üretimi ve Tüketimi
Bahadır Emre Küçükkalay • 304
 
Yıldıray Özbek ve Ayşe Budak (yay. haz.), Fetih Öncesi Osmanlı Sanatı ve Mimarisi
Elif Kök • 307
 
Tatjana Katiç, Voynuçki Defter iz 1455. Godine
Mehmet Akif Erdoğru • 314
 
Zeynep Yürekli, Architecture and Hagiography in the Ottoman Empire: The Politics of Bektashi Shrines in the Classical Age
M. Seyyit Şen • 316
 
Hatice Aynur (haz.), Gölgelenen Sultan, Unutulan Yıllar: I. Mahmûd ve Dönemi (1730-1754)
Selim Karahasanoğlu • 318
 
Ekmeleddin İhsanoğlu, The House of Sciences: The First Modern University in the Muslim World
Micah A. Hughes • 322
 
 

VEFEYÂT / OBITUARY

Mehmet Genç (1934-2021): Bir Büyük İmparatorluğun İktisat Tarihçisi
Şevket Pamuk • 325

Farewell to Mehmet Genç
Evangelia Balta • 329
 
Zarif Bir Âlim - Düşünür: Mehmet Hoca’nın Ardından
Seyfi Kenan • 337

 

 

Yazarlar için not

Önceki sayılar için tıklayınız. 

Yayın Kurulu 

 

 

Yayım Tarihi: 03/12/2021

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Haberler
           Haberler