YENİ SAYI! Osmanlı Araştırmaları (59, 2022)

  

Osmanlı Araştırmaları 
The Journal Of Ottoman Studies
Sayı 
59 , 2022 

 

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Osmanlı Devleti ve İbn ‘Arabîcilik / The Ottoman State and Ibn Arabism • 1
AHMET YAŞAR OCAK

Conversion and Polemic in the Late-Fifteenth Century Ottoman Empire: Two Polemical Treatises Against Judaism / On Beşinci Yüzyıl Sonu Osmanlı İmparatorluğunda İhtida ve Polemik: Yahudilik Aleyhinde İki Reddiye • 31
ŞABAN AĞALAR

Sır Kâtipliğinden Kudüs Kadılığına: Hattat Süleyman Fehim Efendi (ö. 1784) / From Confidential Secretary to the Judge of Jerusalem: Süleyman Fehim Efendi the Calligrapher (d. 1784) • 61
ALAATTİN DOLU

“Âyânlar Çağı”nda Antalyalı Bir Hânedân: Tekelioğulları (1770-1814) / A Dynasty of Antalya in the “Age of the Ayans”: Tekelioğulları (1770-1814) • 117
EVREN DAYAR

Ticari Kaygılar ve Halk Sağlığı Kıskacında Sakkarinin Memalik-i Osmaniye’ye İdhali / Import of Saccharin to the Ottoman State in the Conflict of Public Health and Commercial Concerns • 157
ELİF GÜLTEKİN – RAŞİT GÜNDOĞDU

The Budapest Imam: An Attempt to Integrate the Bosnian Muslims
(1909–1911)
/ Budapeşte İmamı: Bosna Müslümanları’nı Entegre Etme Girişimi (1909–1911) • 181
PÁL FODOR

Limits and Opportunities: Women and Their Experiences in the Entertainment Sector during the Late Ottoman Era
/ Sınırlar ve Fırsatlar: Geç Osmanlı Döneminde Kadınlar ve Eğlence Sektöründeki Deneyimleri • 195
NALAN TURNA

Fazla Dünyevi Temayüller: (İstanbul) Amerikan Kız Koleji, Misyoner-Süfrajetler ve Osmanlı-Türk Kadın Hareketi Üzerine Notlar / Too Worldly Proclivities: Notes on the American College for Girls (in Constantinople), Missionary Suffragettes and the Ottoman-Turkish Women’s Movement • 225
KUTLUĞHAN SOYUBOL

DEĞERLENDİRME / REVIEW ARTICLE

Response to Nir Shafir

Harun Küçük  •  261

KİTÂBİYAT / BOOK REVIEWS

Morgane Labbé, La nationalité, une histoire de chiffres: Politique et statistiques en Europe centrale (1848-1919)
     Fuat Dündar  •  273
Yuzo Nagata ve Hikari Egawa, Bir Kentin Toplumsal Tarihi Açısından Osmanlı’nın Son Döneminde İstanbul’da Tiyatro ve Çevresi
     İstek Serhan Erbek  •  277
Mehmet Yılmaz Akbulut, Hekimoğlu Ali Paşa: Paşalar Çağının Şeyhülvüzerası
     Davut Erkan  •  281
E. Attila Aytekin, Üretim Düzenleme İsyan: Osmanlı İmparatorluğu’nda Toprak Meselesi, Arazi Hukuku ve Köylülük
     Sinan Kaya  •  284
Benjamin C. Fortna, Imperial Classroom: Islam, the State, and Education in the Late Ottoman Empire
     Şûra Tekin  •  288
Cihan Güneş, 19. Yüzyılda Karadeniz Ticareti: Kurumlar ve Organizasyonlar
     N. Ümit Tol  •  297
Naci Yorulmaz, Arming the Sultan: German Arms Trade and Personal Diplomacy in the Ottoman Empire before World War I
     Cengiz Yolcu  •  301 

 

Önceki sayılar için tıklayınız.
Yayım Tarihi: 18/07/2022

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Haberler
           Haberler