Kutsal Değerler ve Özgürlük Paneli Gerçekleştirildi

İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Konferans Salonu’nda 1 Şubat 2023 Çarşamba günü “İsveç’teki Kur’an Yakma Eylemi Bağlamında Kutsal Değerler ve Özgürlük Paneli” basın mensupları ve ilgililerin katılımıyla gerçekleştirildi. Panele İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Tahsin Görgün moderatör; İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Talha Köse, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Fazlı Arslan ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Zeynep Hafsa Orhan konuşmacı olarak katıldı.

İsveç’teki Kuran yakma eylemiyle gündeme gelen Batı’daki İslam düşmanlığı, kutsal değerler ve ifade özgürlüğünün sınırları tartışmasının güncel bağlamı da göz önüne alarak akademik bir düzeyde gündeme getirilmesini hedefleyen panel İSAM Başkanı Prof.Dr. Mürteza Bedir’in selamlama ve açılış konuşmasıyla başladı. Sonrasında söz alan Panel Başkanı Prof.Dr. Tahsin Görgün, tartışmayla ilgili kavramların tarihi ve felsefi temellerine dair kısaca bilgi vererek güncel politik atmosferde bu meselelerin konumlanışını ele aldı. Panel konuşmacılarından Prof.Dr. Talha Köse, politik bir tartışma ve anlaşmanın konusu olan bir meselenin dini ve kültürel alandaki bir tartışmaya çekilmeye çalışıldığını vurguladı. Bu durumun Avrupa’da yükselen İslam karşıtlığı ve radikal sağ hareketlerle de yakın ilişkisi olduğunu da belirterek “korku üzerinden siyaset inşa eden” radikal gruplara dikkat çekti. Bir sonraki konuşmacı olan Prof. Dr. Fazlı Arslan, bu tepkinin ne İsveç’te ne de Avrupa’nın diğer yerlerinde geniş kesimlerce paylaşılmadığının altını çizerek müslümanların eğitime önem vermesinin ve bu tarz marjinal eylemlerin istemeden de olsa duyulmasına vesile olmamasının önemli olduğunu belirtti. Son panel konuşmacısı olan Doç.Dr. Zeynep Hafsa Orhan, diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte İsveç’in de dini özgürlükler konusunda belirli standartlara sahip olmaları yanında nüfusları içerisinde bir dine inanma oranlarının çok düşük olmasına işaret ederek “kutsal” kavramındaki değişime vurgu yaptı.

 

 

 

 

 

 

 

Yayım Tarihi: 02.02.2023  

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Türkiye Kütüphaneleri VT 
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Haberler
           Haberler