Erken Klasik Dönem Projesi Kapsamında YENİ BASKI

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ahkâmu’s-sûk

Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Ömer el-Kinânî el-Endelüsî (ö. 289/902)

thk. İsmail Halitoğlu (Hâlidî)

 

Endülüslü Mâlikî fakihi Kinânî’nin (ö. 289/902) bu eseri pazar ahkâmı ve hisbe üzerine yazılan ilk müstakil çalışma sayılır. Belediye hizmetleri, işçi-işveren münasebetleri, ölçü birimleri, çeşitli meslek erbabı, karaborsacılık, fiyatlar, narh, sarraflık, kalite kontrolü, oyun ve eğlence, kadınların günlük hayattaki yeri gibi konularla, döneminin ekonomik ve sosyal hayatını yansıtan önemli bir kaynaktır.

Eserin ilk baskısı er-Râbıtatü’l-Muhammediyye li’l-Ulemâ (Rabat/Fas) ile ortak yayın olarak Dâru İbn Hazm tarafından (Beyrut/Lübnan) yapılmıştır.

 

ISBN / Sayfa

978-625-428-111-2, 272 s.

 

İstanbul - Ankara İSAM Yayınları & TDV Yayınları & er-Râbıtatü’l-Muhammediyye li’l-Ulemâ, 2011; (2. bs.) 2023*

 

Arapça jenerik, içindekiler, takdim ve önsöz için tıklayınız.

Türkçe jenerik, içindekiler, takdim ve önsöz için tıklayınız.

Satın almak için tıklayınız.

Yayım Tarihi: 01/06/2023 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Haberler
           Haberler