Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı Güncellendi!

 

Tarih, edebiyat ve dinî ilimlerle ilgili Osmanlıca dergilerdeki makalelerden oluşan veri tabanımıza İrşad el-Müslimin (nşr. Bandırmalı Ahmed Hilmi), İştirak (nşr. Hüseyin Hilmi (Osmanlı Sosyalist Partisi)), Dağarcık (Cüzdan) (nşr. Ahmed Midhat), Resimli Kitab (nşr. Ubeydullah Esad), Tedrisat Mecmuası (nşr. Maarif Vekaleti Milli Ta'lim ve Terbiye Heyeti), Muharrir (nşr. Tevfik Ebüzziyâ), Terbiye (nşr. Maarif Vekaleti Milli Ta'lim ve Terbiye Heyeti), Musavver Devr-i Cedid (nşr. Mahmud Nedim), Mecmua-i Kemal (nşr. Ali Kemal) ve Âfâk (nşr. A. Kâmil) dergilerine ait yaklaşık 2000 makalenin künyesi ve PDF dosyaları eklenmiştir. Osmanlıca Makaleler Veri Tabanımızdan 41.300 makalenin tam metin görüntülerine (PDF olarak) ulaşabilir, arama sayfasından makale adı, yazarı, yayımlandığı mecra ve veri tabanına eklenme tarihine göre filtreleme yapabilirsiniz.

 

Veri tabanına ulaşmak için tıklayınız.


Veri tabanında yer alan dergilerin listesini görmek için tıklayınız.

Osmanlıca dergi tavsiyelerinizi kutuphane@isam.org.tr adresine iletebilirsiniz.
 

 

Yayım Tarihi: 11/08/2023

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Haberler
           Haberler