Aruz Vezni Kursu Başvuruları Başladı!TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından düzenlenen Osmanlı Türkçesi Metinler Üzerinden Teorik ve Uygulamalı Aruz Vezni Kursu 11 Kasım 2023-6 Ocak 2024 tarihleri arasında her Cumartesi 15:00-17:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek ve 10 hafta sürecektir. Prof. Dr. Sadık Yazar tarafından katılımcılara İslamiyet sonrası Türk edebiyatında yazılan Türkçe metinler üzerinden, teorik ve uygulamalı boyutları ile aruz veznine dair ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik bir eğitim verilecektir. 

Kursun sonunda öğrencilerin teorik boyutta aruz vezni ve manzum metinlerdeki uygulamasına dair bilgi edinmesi, manzum olarak yazılan Türkçe metinleri neşrederken aruz vezninin sağladığı imkânlardan yararlanabilmesi, ayrıca aruzla yazılmış metinlerdeki vezinleri tespit edip bunları taktîli bir şekilde okuyabilmesi amaçlanmaktadır. Seminerlere eksiksiz katılan ve uygulama safhasındaki yükümlülükleri yerine getiren katılımcılara sertifika verilecektir.

 

İlana Çıkış Tarihi   

13 Ekim 2023

Son Başvuru Tarihi   

24 Ekim 2023

Kabullerin Açıklanması           

: 27 Ekim 2023

Kurs Tarihleri            

: 11 Kasım 2023-6 Ocak 2024 (10 Hafta)

Kurs Saatleri             

15.00 – 17.30 (Her hafta cumartesi)

Kurs Yeri                   

İSAM Kampüsü

Sorularınız İçin                     

tenkitlinesir@isam.org.tr

 

Kursa Dair Önemli Hususlar:

1. Başvuru ve Kabul: Yüksek lisans veya doktora yapmış/yapmakta olanlar kursa başvurabilirler. Bu şart kapsamında kurs tüm ilmî disiplinlere açıktır.
2. Seminer Dili: Seminerlerin dili Türkçedir. Katılımcıların Osmanlı Türkçesi ile çeşitli yazı türlerinde kaleme alınmış yazma eserleri okuyabilecek yetkinlikte olmaları beklenmektedir.
3. Kurs Ücreti: Kurs için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
4. Kontenjan: Katılımcı sayısı 20 ile sınırlandırılmıştır.
5. Sonuçların Açıklanması: Başvuru sonuçları e-posta yoluyla bildirilecektir. Kursların içeriği, eğiticiler, detaylı ders programı, eğitim materyali vb. hususlara dair bilgiler, başvurusu kabul edilen ve programa katılmaya hak kazanan adaylara, bu formda beyan ettikleri e-posta adresi üzerinden ulaştırılacaktır. Bu yüzden başvuru formunda verilen iletişim bilgilerinin (telefon ve e-posta) doğru ve güncel şekliyle yazıldığına dikkat edilmelidir.
6. Sertifika: Seminerlere eksiksiz katılan ve uygulama safhasındaki yükümlülükleri yerine getiren katılımcılara " Türkçe Metinler Üzerinden Teorik ve Uygulamalı Aruz Vezni Kursu Katılım Sertifikası" verilecektir.

 

Kurs başvuru formu için tıklayınız.

(Başvuru formuna belge yüklemesi zorunlu olduğundan Gmail/Google hesabınız ile giriş yapmanız gerekmektedir.)

Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler: 

 

1-Ayrıntılı akademik CV (herkes için zorunlu)

2-Niyet mektubu

3-Öğrenim durumunu gösterir belge (herkes için zorunlu) 

Yazım Tarihi: 14.10.2023 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Türkiye Kütüphaneleri VT 
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Haberler
           Haberler