Ah! Yemen : Osmanlı'nın Yemen'den Çekilişi

Mehmet Niyazi ÖZDEMİR

7 Ocak 2005 - 16:30

Tarih araştırmacısı ve edebiyatçı Mehmet Niyazi Özdemir, kısa süre önce Yemen üzerine yayımladığı romanının da konusunu teşkil eden konferansta, Yemen örneğinden hareketle tarih bilgisinin zihniyet oluşturmadaki önemini ortaya koyan etkileyici bir konuşma yaptı.

Özdemir, 1517 yılında Osmanlı’nın yönetimine giren Yemen’in, İngiltere ve Fransa gibi sömürgeci güçlerin entrikalarına sahne olması, bir yandan iç karışıklık ve isyanlarla diğer yandan da cehalet ve yoksullukla mücadele eden Yemen halkına XIX. yüzyılın ortalarında Ahmet Fevzi Paşa’nın öncülüğünde ve efsaneleşen Zenci Musa isimli bir şahsiyetin çabalarıyla maddî desteğin sağlanması ve günümüzde de bu geçmişin meyvesi olarak Osmanlı hatırasının o topraklarda hâlâ korunmasını örneklerle ortaya koydu. Katliamların yönlendirdiği Avrupa siyasetinin aksine Osmanlı devlet anlayışının temelinde insan unsurunun yer aldığını vurguladı. Ayrıca, millet olarak geçmişimizi bilmediğimiz, o yüzden de tarihimizi oluşturan zihniyete yeteri kadar nüfuz edemediğimiz gerçeğinin altını çizdi.
Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Etkinlikler
           Konferanslar
                2001 Yılı Konferansları
                2002 Yılı Konferansları
                2003 Yılı Konferansları
                2004 Yılı Konferansları
                2005 Yılı Konferansları
              - Is Islam a "Religion"?
              - Tanrı'nın Varlığı
              - Osmanlı'da Karagöz, Tasav...
              - Osmanlı İmparatorluğu'nun...
              - Batı Felsefesinde Yeni Bi...
              - Klasik İslâm Düşüncesinde...
              - Türkiye'de Batılılaşma ve...
              - Dünya Kamuoyunda ABD (The...
              - İslâmcılık : Bir Modern M...
              - İslâm ve Demokrasi
              - Ah! Yemen : Osmanlı'nın Y...
                2006 Yılı Konferansları
                2007 Yılı Konferansları
                2008 Yılı Konferansları
                2009 Yılı Konferansları
                2010 Yılı Konferansları
                2011 Yılı Konferansları
                2012 Yılı Konferansları
           Sempozyumlar
           İlmî Toplantı ve Paneller
           Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
           Atölye Çalışmaları
           Seminerler