PANİSLAMİZM - Osmanlı Devleti, Hindistan Müslümanları ve İngiltere (1877-1924)

Azmi Özcan

Müslüman Türkler’le XI. Yüzyılın başlarında tanışan Hint alt kıtası (Hindistan, Pakistan, Bengladeş) XV. yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlılar’la çok güçlü irtibatlar tesis etmeye başlamıştır. Özellikle sömürgecilik çağı olan XIX. yüzyılın ikinci yarısından sonra kendi geleceklerini ve onurlarını Osmanlılar’ın varlığında gören Hindistanlı müslümanlar bütün çaresizliklerine rağmen Osmanlı Devleti’nin bekası için harekete geçmiş ve 1924’te hilafetin ilgasına kadar ellerinden gelen her türlü fedakârlığı yapmışlardır. Öte yandan, iki millet arasındaki tarihî, dinî ve kültürel bağların yanında, Hindistan’ın aynı zamanda bir İngiliz müstemlekesi olması, aradaki ilişkilere siyasî bir hüviyet de ilave etmiş, böylece işin içine bir de İngiltere ve İngiliz politikası girmiştir. Bu kitapta 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan (93 Harbi) Türkiye’de hilafetin ilga edildiği 1924’e kadar Hindistan müslümanları ile Osmanlılar’ın ilişkileri incelenmektedir. Bu dönem “panislamizm” diye tanımlanan bir gelişmenin dünya gündeminde tartışıldığı bir zaman dilimine rastlar. Bu yüzden de birçok tarihçi Hindistan-Osmanlı ilişkilerini genel “panislamizm” çerçevesinde değerlendirmiştir. Bu çerçeve aynı zamanda bu çalışmanın da ana temasını oluşturmaktadır.

2020, 347 s. 
ISBN 978-625-706-97-24


Jenerik, içindekiler ve önsöz için tıklayınız.

Satın almak için tıklayınız

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane RANDEVU Sistemi
  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
    Bora Keskiner Koleksiyonu
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Yayınlar
           TDV İslam Ansiklopedisi
           İSAM Yayınları - Kitaplar
           Süreli Yayınlar
           Yayın Temini