Anadolu’daki Türk Kütüphaneleri

 

Hacer Sibel ÜNALAN

       Selçuklu döneminden Cumhuriyet dönemine kadar inşa edilmiş ve günümüze ulaşabilmiş örnekleriyle Anadolu kütüphaneleri, Türk kütüphanelerinin nasıl bir mimariye sahip olduğunu, nasıl bir gelişim gösterdiğini, görevlileri ve yönetimi hakkında ayrıntılı bilgileri ve kültüre verilen önemi bize sunan, kültür tarihimizin önemli belgeleridir. 
       İstanbul’daki Köprülü Kütüphanesi’nden (1661) hareketle bağımsız kütüphanelerin en erken 17. yüzyıl ortalarında inşa edildiği kabul edilmektedir. Her ne kadar günümüze ulaşmış bir vakfiyesi yahut kitâbesi bulunmasa da çalışmamızda incelediğimiz Menemen’deki Anonim Kütüphane ile bu tarihi 15. yüzyıl sonu - 16. yüzyıl başına çekmek mümkün görünmektedir. 
       Anadolu’da 16 ve 17. yüzyıllarda yavaş yavaş mimari bir kimlik ortaya koymaya başlayan kütüphanelerin inşası 18. yüzyılda sayıca artmaya başlamış, asıl gelişimini 19. yüzyılda göstermiştir. Oysa İstanbul’da bağımsız ilk örnek 17. yüzyıl ortalarında ortaya çıkmış, 18. yüzyılda dönemin kültürel yapısına da paralel olarak gelişmeye başlamış ve 19. yüzyılda çoğalmıştır. Elinizdeki kitap Anadolu kütüphanelerini bütün yönleriyle inceleyen belge niteliğinde bir çalışmadır
.

Satın Almak İçin Tıklayınız

2011, 538 sayfa,
ISBN 978-605-5586-80-5

 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane RANDEVU Sistemi
  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
    Bora Keskiner Koleksiyonu
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim