Sosyal Hayat Işığında Zâtî Divanı

Vildan Serdaroğlu

Muhibbî'den (Kanûnî Sultan Süleyman) sonra en çok gazel yazan şair olarak bilinen Zâtî'nin (1471-1546) divanını konu edinen bu kitap, divan şiiri ile dönemin sosyal hayatı arasındaki paralelliği göstermeye çalışan bir gayretin ürünüdür. Bu çalışma aynı zamanda, divan şairinin zihin dünyasını belirleyen iki önemli unsurdan biri olan sosyal hayat bağlamında Zâtî'nin şiirlerini şerhetme girişimidir. Şiirin "nasıl" söylendiğinin yanı sıra, "ne" söylediğinin de önemli olduğunu vurgulayan bu eser, metodolojik açıdan yeni bir yaklaşımdır. Ayrıca divan şiirinin sosyal hayat boyutunu öne çıkararak altı yüzyıl süren bu şiir geleneğinin toplumdan uzak ve soyut duygular dünyası olduğunu söylemenin gerçekleri yansıtmadığını ortaya koymaktadır. Bu çalışma ile divan şiirinin çizdiği resim yeni bir boyut kazanmış ve taşıdığı imaj belirginleşmiştir.

2006, 488 s.
ISBN 975-389-460-0

 

 

 

Satın almak için tıklayınız

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane RANDEVU Sistemi
  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
    Bora Keskiner Koleksiyonu
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim