Ma‘rifetü’l-kurrâ’il-kibâr ‘ale’t-tabâkâti ve’l-a‘sâr / Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî (ö. 748/1348) (I - IV)

Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî (ö. 748/1348)
(nşr. Tayyar Altıkulaç), İstanbul 1995,
(I - IV).

Muhaddis ve tarihçi Zehebî’nin Hz. Osman’dan başlayarak kendi dönemine kadar önde gelen Kur’an ve kıraat âlimlerini tanıttığı eseridir. Daha önce iki kez neşredilen eserin bu neşri müellifin hayatının son yıllarına kadar yaptığı ilâve ve tashihleri ihtiva eden bir nüshaya dayanmakta olup (Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Bölümü, No. 2500) matbu nüshalardan birinde 721, diğerinde 734 biyografi yer alırken bu nüshadaki biyografi sayısı 1241’dir. Nâşir, geniş tahkik ve tahriçlerden başka IV. cildi fihrist ve indekslere ayırarak araştırmacılara büyük ölçüde kolaylık sağlamıştır. Genelde İslâmî ilimler, özelde kıraat ve tefsir disiplinlerinde çalışan araştırmacılara hitap eden önemli bir kaynak durumundadır.

1995, 4 c. (46, 1920 s.)
ISBN 975-389-193-8

 

Satın almak için I tıklayınız

Satın almak için II tıklayınız

Satın almak için III tıklayınız

Satın almak için IV tıklayınız

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane RANDEVU Sistemi
  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
    Bora Keskiner Koleksiyonu
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Yayınlar
           TDV İslam Ansiklopedisi
           İSAM Yayınları - Kitaplar
           Süreli Yayınlar
           Yayın Temini