Ahkâmü’l-Kur’âni’l-Kerîm Ebû Ca‘fer et-Tahâvî (ö. 321/933)

Ebû Ca‘fer et-Tahâvî (ö. 321/933)
(nşr. Sadettin Ünal), I-II.

“Ahkâmü’l-Kurân” sahasındaki ilk eserlerden biri olan ve yakın tarihe kadar tespit edilemeyen tek nüshanın ilk iki cildini teşkil etmektedir. Tamamı dört cilt olduğu tahmin edilen eserin önemli özelliklerinden biri fıkıh bablarına göre telif edilmiş olmasıdır. Hanefî mezhebinin önde gelen âlimlerinden biri olan Tahâvî’nin bu eseri fıkıh, tefsir ve hadis disiplinlerine ilgi duyan araştırmacı ve okuyucuların büyük ölçüde istifade edecekleri bir kaynaktır. Eser Arapça’dır.

c. 1, 1985, 552 s.; c. 2, 1988, 572 s.
ISBN 975-389-184-9
ISBN 975- 389-249-7

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
  Kütüphane RANDEVU Sistemi

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 


İSTANBUL KADI SİCİLLERİ


 
     

  Yayınlar
           TDV İslâm Ansiklopedisi
           İSAM Yayınları - Kitaplar
           Süreli Yayınlar
           Yayın Temini