İSAM'DA "ULUSLARARASI TAHKİK ÇALIŞTAYI" GERÇEKLEŞTİRİLDİ

     İSAM’ın İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında düzenlediği “Uluslar arası Tahkik Çalıştayı (Metotlar ve Sorunlar)”, 8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. Tahkikli neşir alanında çalışmaları bulunan, üçü yurt dışından yaklaşık kırk ilim adamının katıldığı çalıştayda, özellikle İslâm ilimlerine dair yazma eserlerin tahkikli neşri konusunda karşılaşılan sorunlar, farklı neşir yöntemleri ve İSAM’ın kendi yayınlarında benimsediği yöntem tartışıldı.

     İslâm medeniyetinin “İkinci Klasik Dönemi” olarak adlandırılabilecek olan h. 7-13. (m. 12-19.) asırlar arasında oluşan entelektüel birikimi akademik çalışmalarda kullanılabilir hale getirmek amacıyla “İkinci Klasik Dönem Projesi”ni başlatan İSAM, bu çerçevede İslâm medeniyeti araştırmalarıyla ilgili metodolojik sorunları ortaya koyarak çözüme kavuşturulmasının yolunu açmayı, söz konusu alanda örnek teşkil etmeyi ve standart oluşturmayı, tahkikli neşir ve monografi türlerinde akademik metodoloji ve üslûba sahip çalışmaları desteklemeyi ve yayınlamayı hedeflemektedir. İkinci Klasik Dönem Projesi çerçevesinde telif, kataloglama, tahkik, tercüme gibi çeşitli türlerde yayın yapılması, ilmî toplantılar düzenlenmesi, alanla ilgili nitelikli araştırmacı yetiştirilmesi, doktora düzeyinde tez çalışmalarının teşvik edilmesi, akademisyenlere araştırma ve eğitim desteği verilmesi planlanmaktadır.
 
     Proje’nin ilk adımı olmak üzere 8-9 Aralık 2012 tarihinde İSAM’da düzenlenen Tahkik Çalıştayı’nda, İslâm medeniyeti tarihinin farklı dönemlerinde üretilmiş yazma eserlerin tahkikli neşirleri konusunda dünyada ve Türkiye’de yaşanan tecrübe ve birikim, farklı ülkelerde ve farklı disiplinlerce benimsenen tahkik usûlleri ile İSAM’ın benimsediği ve gerçekleştirdiği neşirlerde uyguladığı tahkik usûlü ortaya konulup tartışıldı.
 
     Çalıştayın ilk gününde İslâm dünyası ve Türkiye’deki birikimi aktarmak üzere beş tebliğ sunuldu ve müzakere edildi. Prof. Arif Nevşâhî (Government Gordon College, Rawalpindi, Pakistan) Hint-Pakistan alt-kıtasındaki tecrübeyi, Cevad Beşerî (Tahran Üniversitesi, İran) İran tecrübesini, Dr. Mahmud Mısrî (Suriye) Arap dünyasındaki tecrübeyi, Doç. Dr. Ertuğrul Boynukalın İSAM’ın benimsediği ve neşirlerinde esas aldığı tahkik usulünü ve Prof. Dr. Murteza Bedir nüsha seçimi problemlerini çözmek için kullanılan Soyağacı (Teşcîr/Stemmatik) Yöntemi’ni anlattılar. Bütün tebliğler katılımcıların müzakeresine açıldı.

     İkinci gün ise, ilk gün konuşulup tartışılan konular ışığında belirlenen tahkikli neşirle ilgili temel meseleler iki oturum halinde genel müzakereye açıldı. Birinci Genel Müzakere Oturumu’nda “Tahkikli Neşir için Eser ve Nüsha Seçimi” ile ilgili başlıklar, İkinci Genel Müzakere Oturumu’nda ise “Tahkik Metotları” konusundaki farklı yaklaşımlar ve sorunlar tartışıldı. 

     Çalıştay programı ve katılımcılar için tıklayınız.

     
     

 
 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Etkinlikler
           Konferanslar
                2001 Yılı Konferansları
                2002 Yılı Konferansları
                2003 Yılı Konferansları
                2004 Yılı Konferansları
                2005 Yılı Konferansları
                2006 Yılı Konferansları
                2007 Yılı Konferansları
                2008 Yılı Konferansları
                2009 Yılı Konferansları
                2010 Yılı Konferansları
                2011 Yılı Konferansları
                2012 Yılı Konferansları
           Sempozyumlar
           İlmî Toplantı ve Paneller
           Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
           Atölye Çalışmaları
              - İSAM'DA "ULUSLARARASI TAH...
              - Osmanlı Düşünce Tarihi To...
              - Osmanlı Düşünce Tarihi To...
              - Dinî Hükümlerin Kaynağı v...
              - İslâm ve İnsan Hakları : ...
              - İslâmî Düşünce ve Uygulam...
              - Literary and Historical A...
              - Atölye Çalışmaları
           Seminerler