Osmanlı Araştırmaları Dergisi (Osmanlı Eğitim ve Düşünce Dünyası I) / The Journal of Ottoman Studies (41,2013)

 The Beginning of the Japanese Language Education in the Ottoman Empire • 253
Nobuo Misawa – Göknur Akçadağ

Farklılıkları Bağlamında Osmanlı İstanbulu’nda İthalat: İzmir ile Bir Karşılaştırma (1793-1803) • 321
A. Mesud Küçükkalay

 

Değerlendirmeler 

 G. A. Menavino’unTrattato de costvmi et vita de Turchi Unvanlı Risalesinin Türklerin Hayatı ve Adetleri Üzerine Birİnceleme Başlıklı Harun Mutluay Çevirisinin Eleştirisi / A Critical Review of a Translation by Harun Mutluay, with the Title Türklerin Hayatı ve Adetleri Üzerine Bir İnceleme, of G. A. Menavino’s Treatise Entitled Trattato de costvmi et vita de Turchi
Mahmut Adnan Gökçen • 361

 An Overview of Ancient Chinese Books / Antik Çince Eserlere Genel Bir Bakış Yunyan Zheng •411

Kitâbiyat 

 Emine Evered, Empire and Education under the Ottomans: Politics, Reform and Resistance from the Tanzimat to the Young Turks Sherry Sayed Gadelrab •438

 Jack Goody, Renaissances: The One or The Many? Işıl HasekioğluTurgut •442

 

Arts and Humanities Citation Index (AHCI) 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Yayınlar
           TDV İslam Ansiklopedisi
           İSAM Yayınları - Kitaplar
           Süreli Yayınlar
              - İslam Araştırmaları Dergisi">               - Osmanlı Araştırmaları / T...
              - Yeni Gelen Dergiler ve İç...
              - İSAM Bülteni
           Yayın Temini