İSAM'DA "ULUSLARARASI TAHKİK ÇALIŞTAYI" GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İSAM’ın İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında düzenlediği “Uluslar arası Tahkik Çalıştayı (Metotlar ve Sorunlar)”, 8-9 Aralık 2012 tarihlerinde gerçekleştirildi. Tahkikli neşir alanında çalışmaları bulunan, üçü yurt dışından (Suriye, Pakistan, İran) yaklaşık kırk ilim adamının katıldığı çalıştayda, özellikle İslâm ilimlerine dair yazma eserlerin tahkikli neşri konusunda karşılaşılan sorunlar, farklı neşir yöntemleri ve İSAM’ın kendi yayınlarında benimsediği yöntem tartışıldı.  Detaylar ...

Osmanlı Düşünce Tarihi Toplantıları (II) : Ebussuûd ve Düşünce Dünyası

Harvard Üniversitesi, İSAM, Sabancı Üniversitesi
16 - 18 Aralık 2011
 Detaylar ...

Osmanlı Düşünce Tarihi Toplantıları (I) : Ebussuûd ve Düşünce Dünyası

Harvard Üniversitesi, İSAM, Sabancı Üniversitesi
31 Temmuz Cumartesi -1 Ağustos Pazar 2010
 Detaylar ...

Dinî Hükümlerin Kaynağı ve Dinî Metinlerin Anlaşılması Konusundaki Çağdaş Yaklaşımlar Çalıştayı 18-19 Aralık 2009
 Detaylar ...

İslâm ve İnsan Hakları : 17-21 Mayıs 2004
 Detaylar ...

İslâmî Düşünce ve Uygulamada Değişebilir ve Değişemez Olanlar
25-26 Ocak 2007
 Detaylar ...

Literary and Historical Approaches to the Qur'an and the Bible
2-12 Eylül 2007
 Detaylar ...
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Etkinlikler
           Konferanslar
                2001 Yılı Konferansları
                2002 Yılı Konferansları
                2003 Yılı Konferansları
                2004 Yılı Konferansları
                2005 Yılı Konferansları
                2006 Yılı Konferansları
                2007 Yılı Konferansları
                2008 Yılı Konferansları
                2009 Yılı Konferansları
                2010 Yılı Konferansları
                2011 Yılı Konferansları
                2012 Yılı Konferansları
           Sempozyumlar
           İlmî Toplantı ve Paneller
           Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
           Atölye Çalışmaları
              - İSAM'DA "ULUSLARARASI TAH...
              - Osmanlı Düşünce Tarihi To...
              - Osmanlı Düşünce Tarihi To...
              - Dinî Hükümlerin Kaynağı v...
              - İslâm ve İnsan Hakları : ...
              - İslâmî Düşünce ve Uygulam...
              - Literary and Historical A...
              - Atölye Çalışmaları
           Seminerler