Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP)

Image 01

AYP Üçüncü Dönem Alımları Ön Duyurusu!
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi, Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) kapsamında, üçüncü dönem araştırmacılarına kapılarını açıyor. Proje kapsamında İslâmî ilimler başta olmak üzere beşerî ve sosyal bilimler alanlarında uzmanlaşacak, nitelikli araştırmacıların yetişmesi için eğitim ve mali destek sağlanacaktır.

AYP Nedir?
Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP), 2012 yılı itibariyle hazırlıklarına başlanmış ve 2013 yılı itibarıyla ilk defa uygulamaya konulmuş, lisansüstü seviyede araştırmacı yetiştirmeye yönelik bir projedir.

AYP’nin Amacı Nedir?
Son yıllarda üniversite sayısının birkaç kat artması ve önümüzdeki dönemde de bu büyümenin devam etmesine karşın yeterli sayıda nitelikli araştırmacının bulunmaması, ciddi bir akademik destek ihtiyacının bulunduğunu ortaya koymaktadır. Yeni açılan üniversite ve fakültelerde İSAM'ın ilgi sahasına giren ilim dallarında araştırma kalitesinin korunması ve geliştirilmesi gayesiyle genç araştırmacıların yetiştirilmesinin, mevcut kadrolardaki araştırma görevlileri ve çeşitli unvanlara sahip öğretim elemanları için de geliştirici eğitim imkanlarının sunulmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu çerçevede İSAM araştırmacı yetiştirilmesine ve araştırmacılık kalitesinin yükseltilmesine yönelik eğitim programları uygulamakta ve araştırma desteği sunmaktadır.

Öngörülen Takvim
1. Başvuru kabulü (11 Eylül – 13 Ekim 2017)
2. Bilim sınavı (28 Ekim Cumartesi 2017)
3. Mülakat (07-09 Kasım 2017)
4. AYP destek ödemelerinin başlaması (Ocak 2018)

Aday Belirleme Süreci Hakkında Bilgilendirme

Yeni pencerede açmak için tıklayınız

Destek Kategorileri ve Kontenjanlar

Yeni pencerede açmak için tıklayınız

Araştırma Alanları

Yeni pencerede açmak için tıklayınız

Adaylara Sağlanacak İmkanlar ve Adayların Yükümlülükleri

Yeni pencerede açmak için tıklayınız

Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

1. Adaylardan tüm belgeler elektronik/soft ortamda istenmektedir.

2. AYP’e başvuran adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için başvuru formunu eksiksiz doldurmaları ve aşağıdaki belgeleri başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir.

  a. Akademik CV (Ayrıntılı)

  b. Yeni tarihli öğrenci belgesi

  c. Vesikalık Fotoğraf (Pasaport foto standartlarında, beyaz arka fon ve jpeg formatında. )

  d. Vukuatlı nüfus kayıt örneği

  e. Dil İmtihanları Belgeleri (Kpds/Üds/Toefl/Ielts; Arapça, İngilizce, Almanca, Fransızca vb.)

  f. Ayrıntılı lisans not döküm belgesi (Yüksek lisansta olup ders dönemini bitirenler ayrıca yüksek lisans, doktora ders dönemini bitirenler bunlara ilave olarak doktora not döküm belgelerini ilave edecekler.)

  g. Lisans diploması veya mezuniyet belgesi (Doktora aşamasındaki araştırmacılar için ayrıca yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesi.)

  h. Hizmet döküm belgesi e-devlet çıktıları (Herhangi bir kamu/özel sektör kuruluşunda çalışanlar ve/veya çalışmış olanlar için)

  i. Varsa yayınlanmış akademik yayınlar ve diğer belgeler.

Not 1 : Belgelerin elektronik ortama aktarılması hususunda adaylar İSAM Kütüphanesi fotokopi biriminden ücretsiz olarak faydalanabilirler.

Not 2 : Fotoğraf çekiminden önce stüdyo ile anlaşılarak çekilecek fotoğraf elektronik ortamda talep edilecektir. Alınan fotoğrafın çözünürlüğünün düşük olmadığına dikkat edilmelidir. Farklı ortamlarda yapılacak taramalar ve renkli fotokopi kabul edilmeyecektir.

 

SIK SORULAN SORULAR

1.      Herhangi bir üniversitede akademik personel olmayan, fakat öğretmenlik, din görevliliği vb. görevlerde bulunanlar da projeye başvuru yapabilirler mi?

   Evet. Bu proje, hâlihazırda akademik personel olan veya olmak isteyen öğrenciler için planlanmıştır. Ancak diğer meslek gruplarından da başvurular alınacaktır. Bu durumdaki adaylar, meslekleri/işleri özellikle eğitim programına katılmalarına engel teşkil etmemesi halinde projeye kabul edilebilecektir. 

2.      Din bilimleri (din sosyolojisi/psikolojisi gibi) veya sosyal bilimlerin çeşitli dallarında lisansüstü eğitimine devam eden öğrenciler de başvuru yapabilirler mi?

   Evet. Belirlenen araştırma alanlarında sıralanan öncelikli ana bilim dallarında lisansüstü eğitim yapmasalar dahi araştırma konuları bu alanlarla kesişen öğrenciler başvuru yapabileceklerdir. Ancak araştırma alanlarında ilan edilen ana bilim dalları ve çalışma konularına öncelik verilecektir.

3.      Yabancı uyruklu araştırmacı adayları başvuruda bulunabilirler mi?

   Evet, yabancı uyruklu araştırmacı adayları projeye 3. gruptan (Burssuz Araştırma Desteği) başvurabilirler. Yönetmelik gereği 1. veya 2. gruptan kabul edilmeleri şu aşamada mümkün değildir.

4.      Projede yaş sınırı var mıdır?

   Proje başvuru şartlarımızdan birisi 31.12.2014 itibariyle yüksek lisans için 30 yaşını, doktora içinse 35 yaşını doldurmamış olmaktır.

5.      Herhangi bir lisansüstü programda kaydı bulunmayanlar başvurabilir mi?

   AYP, eğitim programı ve hedefi itibarıyla lisansüstü araştırmacı yetiştirmeye yönelik olduğu için lisans seviyesinde başvuru kabul etmemektedir. Yüksek lisansı bitirmiş, ancak bir doktora programına henüz kaydolmamış adaylar, kayıt yaptırmaları halinde bir sonraki ilanda AYP’ye başvuru yapabilirler. Dolayısıyla adayların başvuru esnasında bir lisansüstü program kayıtlı olduklarını belgelemeleri zorunludur.

6.      AYP başvurusu için yabancı dil taban puanı kaçtır? Herhangi bir yabancı dilden başvuru yapılabilir mi?

   AYP başvurusu için belirlenen taban puan KPDS/YDS için 55 veya uluslararası tanınmış sınavlardan dengi bir puan olarak belirlenmiştir. Başvurular sadece Arapça veya İngilizce dillerinden kabul edilmektedir. Uluslararası yabancı dillerin denkliği için ÖSYM’nin ilan etmiş olduğu 16.07.2014 tarihli denklik tablosu esas alınmaktadır. Bu tabloda yer almayan yabancı dil sınavları için ayp@isam.org.tr adresine mail atarak görüş talep edebilirsiniz.

7.      Akademik dil yeterliliği için herhangi bir puan belirlenmiş midir?

   Evet. Akademik dil yeterliliği için taban puan KPDS/YDS için 65 veya uluslararası tanınmış sınavlardan dengi bir puan olarak belirlenmiştir.

8.      Proje kapsamında zorunlu yabancı dil var mıdır?

   Evet, proje kapsamında seçilen adayların Arapça ve İngilizce’yi akademik düzeyde kullanabilecek şekilde dil yeterliliklerini geliştirmeleri esastır. Arapça veya İngilizce’den birini bildiğini belgeleyen aday, adaylığının başlamasından itibaren 24 ay içinde diğer dilde YDS’den en az 65 puan veya uluslararası tanınmış sınavlardan dengi bir puan almakla yükümlüdür.

9.      En son kaç yıla ait yabancı dil belgelerini kabul ediyorsunuz?

   Başvuru sürecinde son 10 yıla ait (2005 ve sonrası) yabancı dil belgeleri kabul edilmektedir.

10.  Arapça veya İngilizce dışında başka bir yabancı dil bilmenin avantajı var mıdır?

   Evet, Arapça ve İngilizce dışında araştırma alanıyla ilgili bir dili bildiğini belgeleyen adaylar, öncelikli olarak değerlendirmeye alınacaklardır.

11.  Süreç nasıl işleyecek? Ne tür sınavlar olacak?

   Başvuruların ardından ön elemeyi geçen (gereken şartları sağlayan) adaylar bilim sınavına çağrılacaklar. Kendilerine alana vukufiyeti ölçen, meseleleri tartıştıran ve literatür bilgisini gösteren sorular yöneltilecek. Sınavlarda başarılı olan adayların, 16-18 Ekim 2014 tarihleri arasında mülakata çağrılmaları planlanmaktadır. Davetler e-posta yoluyla yapılacak; mülakat sonrasında ortaya çıkan sonuçlar araştırmacı adaylarına bildirilecektir.

Başvuru kabulü                    : 10–30 Eylül 2014

Ön değerlendirme                : 01–03 Ekim 2014

Bilim sınavı                           : 11 Ekim 2014 (Cumartesi)

Mülakat                                : 16–18 Ekim 2014

12.  Hâlihazırda yurtdışında lisansüstü eğitimlerine devam edenler de başvuru yapabilirler mi?

   Proje başvuru şartlarında “Türkiye’de bir lisansüstü programa kayıtlı olmak” ifadesi yer aldığından başvurunun ön değerlendirme aşamasında reddedilme ihtimali yüksektir.

 

13.  Doktora tez aşamasının sonlarında olan adaylar da başvuru yapabilirler mi?

   Evet. Ancak lisansüstü eğitimin ilk aşamalarında olmak tercih sebebi olacağı için başvurunun ön değerlendirme veya mülakat aşamalarında elenme ihtimali yüksektir.

14.  Doktorasını bitirmiş, doktora-sonrası (post-doktora) eğitimlerine devam eden adaylar başvuru yapabilirler mi?

   Proje sadece yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kapsamaktadır.

15.  Projeye kabul edilenler için düzenlenecek eğitim seminerleri hakkında bilgi verir misiniz?

   Hafta içi genellikle Perşembe ve Cuma günleri tam gün eğitim seminerleri düzenlenir. Eğitim seminerleri bahar (Şubat-Haziran) ve güz (Ekim-Aralık) döneminden oluşur ve tüm adaylar için katılım zorunludur.

   Başka kurumlardan alınan seminer/dersler AYP seminerleri ile aynı konu çerçevesinde ise o dersten muaf olunabilmektedir.

 

Dersler (Planlanan)

1.                 İslam Düşüncesine Giriş

2.                 İslami İlimlere Giriş

3.                 Klasik Metin Okumaları (Alet ilimleri: Mantık, Belağat, Vaz’, vb.)

4.                 Tarih Teorisi ve Metodolojisi

5.                 Bilim Teorisi ve Modernite

6.                 Sosyal Teori

7.                 Araştırma Usulü

8.                 Akademik Yazım Atölyesi

9.                 İhtisas Okumaları (her alan için ayrı planlanacaktır)

 

16.  Proje kapsamında sadece öncelikli konularda çalışanlar mı kabul edilmektedir?

   Öncelikli konular proje yönetiminin belirlediği ve bu alanlarda çalışmayı teşvik ettiği konulardır. Bu konularda çalışan kişilere öncelik verilecek, ancak bu konular dışında çalışanların başvuruları da dikkate alınacaktır. İlan edilen araştırma alanları ile çalışılan konunun uygun ve ilişkili olup olmadığı dikkate alınacaktır.

17.  Projeye kabul edilen adaylar için program süresince 2 yıl yurtdışına gitmek mecburi midir? Öğrenci üniversite/enstitü bağlantılarını kendi imkânlarıyla mı kuracaktır? İSAM tüm masrafları karşılayacak mıdır?

   Adayın yurtdışına gitmesi mecburi olmamakla birlikte İSAM adaylara bunu tavsiye eder. Öğrenci yurtdışı üniversite/enstitü bağlantısını kendisi sağlar, İSAM’ın anlaşma yapacağı veya tavsiye edeceği üniversite/enstitülere de gidebilir. İSAM, öğrencinin burs dışında ulaşım ve dil kursu masraflarını karşılar.

18.  Başvuruda istenen belgelerin bir kısmını daha sonra verebilir miyiz?

   Evet, zorunlu olmayan evrakları sonra verebilirsiniz. Ancak başvuruda istenen evrakların bir kısmı başvuru safhasında değerlendirileceği için zorunluluk arz etmektedir. Aşağıdaki belgeler ilk aşamada zorunludur:

1-      Akademik CV (Ayrıntılı)

2-      Yeni tarihli öğrenci belgesi

3-      Nüfus cüzdanı renkli taraması (önlü-arkalı)

4-      Vesikalık Fotoğraf

5-      Yabancı Dil Belgeleri

6-      Lisans diploması veya mezuniyet belgesi (Doktora aşamasındaki araştırmacılar için ayrıca yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesi.)

 

 

İletişim


İbrahim KÖSE (AYP Proje Yürütücüsü)

Muhammed Tahir Büyükkörükçü (AYP Proje Eğitim Sorumlusu)

 

ayp@isam.org.tr

www.isam.org.tr

T. +90 216 988 10 00 (dâhilî 1091/1356)

F. +90 216 474 08 74