Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP)

Image 01

AYP Üçüncü Dönem (2017) Müracaatları Başladı!

Başvuru formu için tıklayınız

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi, Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) kapsamında, üçüncü dönem araştırmacılarına kapılarını açıyor. Proje kapsamında İslâmî ilimler başta olmak üzere beşerî ve sosyal bilimler alanlarında uzmanlaşacak, nitelikli araştırmacıların yetişmesi için eğitim ve mali destek sağlanacak.

AYP Nedir?
Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP), Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi uhdesinde 2012 yılında hayata geçirilmiş yüksek lisans ve doktora dönemi çalışmalarını destekleyen bir akademik destek programıdır.

AYP’nin Amacı Nedir?
Ülkemizde üniversitelerin, özellikle de ilahiyat ve İslâmî ilimler fakülte sayısının son dönemde hızla artması üzerine, hem İslâm araştırmaları hem de sosyal bilimler alanında nitelikli araştırmacı yetiştirilmesi ve araştırma kalitesinin yükseltilmesi gayesiyle söz konusu proje hayata geçirilmiştir.

Bu proje ile yeni açılan üniversite ve fakültelerde İSAM'ın ilgi sahasına giren ilim dallarında genç araştırmacıların yetiştirilmesi, mevcut kadrolardaki araştırma görevlileri ve çeşitli unvanlara sahip öğretim elemanları/üyeleri için de geliştirici araştırma ve eğitim imkânlarının sunulması hedeflenmektedir. Proje kapsamında a) yabancı dili (İngilizce ve Arapça) akademik seviyede kullanma, b) farklı ilim kümelerine dair metodolojik farkındalığı artırma, c) kendi alanlarıyla ilgili ihtisaslaşmayı geliştirme, ihtisas alanlarıyla ilgili meselelere, literatüre ve klasiklere hâkimiyeti artırma, d) yurtdışı araştırma tecrübesi kazandırma, e) akademik metin üretimi ve yazım becerilerini geliştirme ana hedefler olarak belirlenmiştir.

Öngörülen Takvim
1. Başvuru kabulü (11 Eylül – 13 Ekim 2017)
2. Bilim sınavı (28 Ekim Cumartesi 2017)
3. Mülakat tarihleri 10-11-12 Kasım 2017 (Başvuru çokluğu sebebiyle mülakat tarihinde değişiklik yapılmıştır).
4. AYP destek ödemelerinin başlaması (Ocak 2018)


Başvuru şartları ve sağlanacak destekler hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
Öncelikli araştırma alanları hakkında bilgi için tıklayınız.

BİLGİ ve İLETİŞİM
E-posta : ayp@isam.org.tr
Başvuru Formu : www.isam.org.tr/ayp/basvuru
Web : www.isam.org.tr/ayp
İbrahim KÖSE (AYP Proje Yürütücüsü)
T. +90 216 988 10 00 (dâhilî 1091)
F. +90 216 474 08 74

Aday Belirleme Süreci Hakkında Bilgilendirme

Yeni pencerede açmak için tıklayınız

Destek Kategorileri ve Kontenjanlar

Yeni pencerede açmak için tıklayınız

Araştırma Alanları

Yeni pencerede açmak için tıklayınız

Adaylara Sağlanacak İmkanlar ve Adayların Yükümlülükleri

Yeni pencerede açmak için tıklayınız

Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Yeni pencerede açmak için tıklayınız

Sık Sorulan Sorular ve İletişim

Yeni pencerede açmak için tıklayınız