İslâm Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddin er-Râzî

 

Ed. Ömer TÜRKER - Osman DEMİR

       Fahreddin er-Râzî, İslâm düşünce tarihinde Gazzâlî öncesi döneme ait eser ve fikirlerin yeniden yorumlanarak, düşüncede ve muhtevada bir dönüşümün yaşandığı ikinci klasikler döneminin ilk ve en etkili simasıdır. Başta kelâm ve felsefe olmak üzere, birçok alanda eser veren Râzî, özellikle tümel disiplinlerin belirleyici özelliklerini tespit etmiş ve kelâm ilmini yeniden düzenlemesi sebebiyle de “el-İmâm” olarak adlandırılmayı hak etmiştir. Fahreddin er-Râzî’yi çeşitli yönleriyle tanıtmayı amaçlayan elinizdeki kitap, Türkiye’de İslâm araştırmaları alanında ciddi bir düzeye ulaşan bilimsel birikimi, özgün makaleler yoluyla derinlemesine ele alan ve böylece alanın ilgililerine kaynaklık etmeyi amaçlayan derleme bir çalışmadır. Dört ana bölümden oluşan eser; Râzî’nin hayatını, eserlerini, düşünce tarihindeki yerini ve İslâmî ilimlere olan katkılarını, geçmiş birikimi ve Râzî sonrasını dikkate alarak incelemekte, böylece onun orijinal yönüne, metodik farklılığına ve başlattığı dönüşüme işaret etmektedir. Son bölümde ise Râzî’ye yöneltilen eleştirilere yer verilmektedir.

Ankara: İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2013; (3. bs.) 2021

ISBN / Sayfa:
978-605-81261-4-5, 714 s


Jenerik, içindekiler ve takdim için tıklayınız

Satın almak için tıklayınız.
 

Yayım Tarihi: 12/12/2018

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim