Levâmiu’l-burhân ve kavâtıu’l-beyân fî meâni’l-Kur’ân / Muhammed b. Hasan el-Muinî (ö. 537/1143)

 

Muhammed b. Hasan el-Muinî (ö. 537/1143), Levâmiu’l-burhân ve kavâtıu’l-beyân fî meâni’l-Kur’ân, thk. Sefer Hasanov, I-II, Beyrut: Dâr İbn Hazm, 1435/2014, 1193+36 s.

Önsöz için tıklayınız.

ISBN 978-614-416-455-6

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

    Kütüphane Katalog Tarama
    Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Dokümantasyon VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
    İlahiyat Makaleler VT
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Osmanlıca Makaleler VT
    Osmanlıca Risaleler VT
    Osmanlı Salnâmeleri VT
    Arapça Makaleler VT
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Yayınlar
           TDV İslâm Ansiklopedisi
           İSAM Yayınları - Kitaplar
           Süreli Yayınlar
           Yayın Temini