Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı Kataloğu

Mustafa Birol Ülker (proje yöneticisi)
Ömer Faruk Bahadur, Asiye Kakırman Yıldız, Müslüm İstekli, Kenan Yıldız (yay.haz)

Bu eserin konusu olan Hüseyin Hilmi Paşa, 31 Mart Vak'ası döneminde sadrazamlık ve 1902-1908 yılları arasında Rumeli genel müfettişliği görevlerinde bulunmuştur. Midilli Tahrirat Kalemi'nde görevli iken Nâmık Kemal ile tanışmış ve tanışıklıkları dostluğa dönüşmüştür.

Uzun memuriyet hayatı boyunca yapmış olduğu yazışmalar, Hüseyin Hilmi Paşa'nın zengin bir evrak koleksiyonunun oluşmasına sebep olmuştur. Büyük kısmı II. Abdülhamid döneminde, Rumeli genel müfettişliği (vilâyat-ı selâse) görevinde iken yaptığı yazışmalardan oluşan bu evraklar, Osmanlı Devleti'nin parçalanmaya başladığı, isyanların baş gösterdiği bir döneme şahit olan üst düzey bir memurun kendi tecrübelerini içermesi bakımından tarihî bir öneme sahiptir.

Bu katalog Girit ve Makedonya meseleleri, İttihat ve Terakkî Cemiyeti, Nâmık Kemal'in mektupları üzerine araştırma yapanlar için önemli bir başvuru kaynağıdır .

2006, 172 s.
ISBN 975-389-461-9

Satın almak için tıklayınız

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
  Kütüphane RANDEVU Sistemi

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 


İSTANBUL KADI SİCİLLERİ