Osmanlı Araştırmaları / The Journal Of Ottoman Studies (44, 2014)

 

 

 

Introduction : Living in The Ottoman House • 1
Virginia H. Aksan & Veysel Şimşek

SECTION 1
         Ottomans and Turks: Some Initial Thoughts • 9 – 66

Resurrecting Homo Ottomanicus: The Constants and Variables of Ottoman Identity / Homo Ottomanicus’u Yeniden Canlandırmak: Osmanlı Kimliğinin Sabitleri ve Değişkenleri • 9
Maurits H. van den Boogert
You Say ‘Classical,’ I Say ‘Imperial,’ Let’s Call the Whole Thing Off: Empire, Individual, and Encounter in Travel Narratives of the Ottoman Empire / Sen de “Klasik”, Ben Diyeyim “Emperyal”, Sonra Ortada Buluşalım: Osmanlı İmparatorluğu’na Dair Seyahat Anlatılarındaki İmparatorluk, Fert ve “Karşılaşma” Kavramları • 21
Palmira Brummett
 The Türk in Aşıkpaşazâde: A Private Individual’s Ottoman History / Aşıkpazâde’deki Türk: Bir Özel Şahsın Osmanlı Tarihi • 45
Murat Cem Mengüç

SECTION 2
Getting by as an Ottoman • 67 – 168

Hattat İsmail Zihni Pasha: Life and Death of an Ottoman Statesman and an Inventor / Hattat İsmail Zihni Paşa: Bir Osmanlı Devlet Adamı ve Mucidinin Hayatı ve Vefatı • 67
Kahraman Şakul
Portrait and Self-Portrait: Ibrahim Müteferrika’s Mind Games / Portre ve Otoportre: İbrahim Müteferrika’nın Akıl Oyunları • 99
Orlin Sabev (Orhan Salih)
How to be(come) an Ottoman at the End of the Eighteenth Century / 18. Yüzyılda Nasıl “Osmanlı” Olunurdu? • 123
Fatih Yeşil
A Reformist Philosophy of History: The Case of Ahmed Vâsıf Efendi / Islahatçı bir Tarih Felsefesi: Ahmed Vâsıf Efendi Örneği • 141
Ethan Menchinger

SECTION 3
Beyoğlu, Getting by as Foreigners and Non-Muslims • 169 – 234

‘Levantine’ Dragomans in Nineteenth Century Istanbul: The Pisanis, the British, and Issues of Subjecthood / 19. Yüzyıl İstanbul’unda ‘Levanten’ Tercümanlar: İngiliz Sefareti ve Pisaniler’in Tabiiyet Meselesi • 169
Frank Castiglione
 Venetian Vagabonds and Furious Frenchmen: Nationalist and Cosmopolitan Impulses among Europeans in Galata / Venedikli Serseriler ve Öfkeli Fransızlar: Galata’da Yaşayan Avrupalıların Milliyetçi ve Kozmopolit Refleksleri • 197
Julia Anne Landweber
“After being so long Prisoners, they will not return to Slavery in Russia”: An Aegean Network of Violence between Empires and Identities / “O kadar esaretten sonra köle olmak için Rusya’ya dönecek halleri yok”: İmparatorluklar ve Kimlikler Arasında Ege’de Bir Şiddet Ağı • 221
Will Smiley
  

SECTION 4
Defending the Empire • 235 – 340

Was there Room in Rum for Corsairs?: Who Was an Ottoman in the Naval Forces of the Ottoman Empire in the 15th and 16th Centuries? / Diyar-ı Rum’da Korsanlara da Yer Var mıydı?: 15. ve 16. Yüzyıl Donanma-yı Hüma yunu’ndaki Denizcilerin “Osmanlılığı” Meselesi • 235
Christine Isom-Verhaaren

The First “Little Mehmeds”: Conscripts for the Ottoman Army, 1826-53 / İlk Mehmetçikler Kimlerdi?: Osmanlı Ordusunun Neferleri, 1826-1853 • 265
Veysel Şimşek
  

The Confessions of an Ottoman ‘Irregular’: Self-Representation and Ottoman Interpretive Communities in the Nineteenth Century / Bir Osmanlı Başıbozuğunun İtirafları: 19. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda Kişinin Kendini Temsili ve Yorumlayıcı Çevreleri • 313
Tolga U. Esmer

SECTION 5
Living Empire in the Provinces • 341 – 502

The Universal and the Particular: A View from Ottoman Homs ca. 1700 / Hem Evrensel Hem Mahalli: 18. yüzyıl Osmanlı Humus’undan Muhammed el-Mekkî’nin İzlenimleri • 341
James A. Reilly

In Other Worlds? Mapping Out the Spatial Imaginaries of 18th-Century Chroniclers from the Ottoman Levant (Bilad al-Sham) / Osmanlı Biladü’ş-Şamı’nda Yaşamış Olan 18. Yüzyıl Vakanüvislerinin Mekân Tahayyülleri • 357
Dana Sajdi
  

The Self-Fashioning of an Ottoman Urban Notable: Ahmad Efendi Tahazâde (d. 1773) / Kentli bir Osmanlı Seçkininin Kendine Öz-Biçim Vermesi: Tahazâde Ahmad Efendi (ö. 1773) Örneği • 393
Charles Wilkins

Local Intermediaries and Insular Space in late-18th century Ottoman Cyprus / Geç 18. Yüzyıl Osmanlı Kıbrısı’nda Yerel Aracılar ve Yalıtılmış Mekân • 427
Antonis Hadjikyriacou

The Rebellious Kapudan of Bosnia: Hüseyin Kapudan (1802-1834) / Bosna’nın Asi Kapudanı: Hüseyin Kapudan (1802-1834) • 457
Fatma Sel Turhan

Sultan Abdülmecid’s 1846 Tour of Rumelia and the Trope of Love / Sultan I. Abdülmecid’in 1846 Rumeli Seyahati ve Sultana Yazılan Bulgarca Kasideler • 475
Darin Stephanov

DEĞERLENDİRME / REVIEW ARTICLE 

 G. A. Pugaçenkova ve Minyatür Yorumları Üzerine / On G. A. Pugaçenkova and Her Interpretation of Miniatures
Muhlise Rustamova • 503

 

Osmanlı Araştırmaları 
The Journal Of Ottoman Studies
Issue 44, 2014 ISBN: 025 0363

 

Title Page
Editorial Board
Contents

Arts and Humanities Citation Index (AHCI) 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Türkiye Kütüphaneleri VT 
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Yayınlar
           TDV İslam Ansiklopedisi
           İSAM Yayınları - Kitaplar
           Süreli Yayınlar
              - İslam Araştırmaları Dergisi">               - Osmanlı Araştırmaları / T...
              - Yeni Gelen Dergiler ve İç...
              - İSAM Bülteni
           Yayın Temini