Nûh Kanunları ve Nûhîlik

Eldar HASANOĞLU

Bu çalışma, daha ziyade dışlayıcı yönüyle öne çıkan Yahudiliğin evrensel/dışa açık boyutuna karşılık gelen ve Türkiye’de daha önce çalışılmamış olan “Nûh kanunları” konusunu ele almaktadır.
Yahudilik’te Tanrı ile ilişki "ahit" kavramı ile ifade edilmiştir. Ahit, Tanrı’nın insana hitabı, insanın da bu hitaba icabet etmesidir. Yahudi kutsal metinlerinde yer aldığı üzere, Tanrı insanlarla birkaç defa ahitleşmiştir. İlk insan Âdem ile başlayan ahitleşme, Nûh, İbrâhim ve İsrâiloğulları ile devam etmiştir. Nûh ile yapılan ahit herkesi muhatap alması bakımından evrensel kabul edilmektedir. İbrâhim ve ondan sonra yapılan ahitlerin muhatabı ise sadece İbrânîler'dir.
Tanrı’nın Nûh ile ahitleşirken koyduğu hükümler “Nûh kanunları” adıyla bilinmektedir. Tevrat’ta tam şekilde yer almayan, Rabbânî kaynaklarda ise farklı biçimlerde ortaya konan bu hükümler, son şeklini daha sonraki dönemlerde almıştır. Aydınlanma döneminden sonra “Nûh kanunları” bazı yahudi ve hıristiyan akademisyenler tarafından "tabii hukuk, evrenselcilik, dinî çoğulculuk" vb. kavramların Yahudilik’teki karşılığı olarak sunulmuştur.
 “Nûh kanunları” teorik plandaki evrenselcilik vurgusuna ilâveten günümüzde de dünyanın çeşitli yerlerinde mensupları olan Nûhîlik adlı sosyal bir harekete dönüşmüştür.


2019, 328 s.
ISBN 978-605-7580-98-6

Jenerik, içindekiler ve önsöz için tıklayınız

Satın almak için tıklayınız

 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane RANDEVU Sistemi
  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
    Bora Keskiner Koleksiyonu
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Yayınlar
           TDV İslam Ansiklopedisi
           İSAM Yayınları - Kitaplar
           Süreli Yayınlar
           Yayın Temini