İlmî Araştırmalar Dizisi’nden Yeni Kitabımız: İslâm Medeniyetinde Dil İlimleri: Tarih ve Problemler, ed. İsmail Güler

İsmail GÜLER
  

Müslümanların temel kitabı olan Kur’an’ı anlama ve yorumlama çabaları temelde dil düzeyinde gerçekleştiği için, ayrıca Kur’an’ın her şeyden önce bir dil ve edebiyat mûcizesi olduğuna inanılması dolayısıyla İslâm medeniyetinde dil çalışmalarına ayrı bir önem verilmiştir. Erken tarihlerden itibaren müslüman milletler de din ortak paydasından hareketle Arapça dil ve edebiyat çalışmalarına önemli katkılarda bulunmuşlardır. İlimlerin tedvin ve tasnifi ile birlikte dil ve edebiyat ilimleri ana hatları ile gramer, belâgat, şiir çevresinde toplanmıştır.

İslâm Medeniyetinde Dil İlimleri, ilgili ilimlerden lugat, sarf, nahiv, belâgat, şiir, aruz ve klasik dönemlerin dil felsefesi olarak niteleyebileceğimiz vaz‘ ilmi alanlarında, sahanın uzmanlarınca telif edilmiş, tanıtıcı, tarihsel süreci ve alanın problemlerini ele alan makalelerden müteşekkildir. 

Takdim ve İçindekiler için tıklayınız.


2015, 567 s.
ISBN 978-605-4829-25-5

Satın almak için tıklayınız

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane RANDEVU Sistemi
  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
    Bora Keskiner Koleksiyonu
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Yayınlar
           TDV İslam Ansiklopedisi
           İSAM Yayınları - Kitaplar
           Süreli Yayınlar
           Yayın Temini