Sık Sorulan Sorular

Genel

İSAM’daki akademisyenlere dinî konularda fetvâ sormak mümkün mü?

          Bu tür soruları cevaplamakla yükümlü resmî kurumların başında Diyanet İşleri Başkanlığı ve İstanbul Müftülüğü gelmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı’na dinisorular@diyanet.gov.tr adresinden, İstanbul Müftülüğü’ne (0212) 512 23 20 (dahilî: erkeklere has fetvâlar için 123 ve 132, bayanlara mahsus olanlar için 128 ve 148) numaralı Fetva Hattı’ndan ulaşılabilir.

İSAM Diyanet İşleri Başkanlığı’na mı bağlıdır?

          İSAM, Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği içinde hizmet veren ve diğer bütün TC vakıfları gibi Vakıflar Kanunu’na tâbi olan Türkiye Diyanet Vakfı’nın bir alt kuruluşudur.

İSAM bir kamu kurumu mudur? YÖK ile bir ilişkisi var mı?

          İSAM, bir özel hukuk tüzel kişiliği olup kamusal niteliği ve YÖK ile ilişkisi yoktur.

İSAM’ın gelir kaynakları nelerdir?

          İSAM’ın ana gelir kaynağı Türkiye Diyanet Vakfı’dır.

İSAM kâr amacı güdüyor mu, kazanç sağlıyor mu?

          İSAM kâr amacı gütmeyen bir kurumdur.

İSAM’ın şubesi var mı, eğer yoksa açılması düşünülüyor mu?

          İslâm Araştırmaları Merkezi ismini veya İSAM kısaltmasını ya da bunların benzerlerini kullanan kuruluşların İSAM ile ilgisi yoktur. Şube açılması ise düşünülmemektedir.

İSAM’ın akademik personel alım politikası nedir? Hangi uzmanlıklara sahip kişiler istihdam edilmektedir?

          İSAM, kendi Çalışma Tâlimatı, bağlı olduğu Türkiye Diyanet Vakfı Senedi ve genelde ülke ihtiyaçları, özelde de kurumsal hizmet alanları göz önünde bulundurularak sosyal bilimler ve dinî ilimler sahalarında zaman zaman araştırma elemanı ve uzmanı istihdamına gitmektedir.

Araştırmacı kadrosunun genişletilmesi düşünülüyor mu?

          Doktora programlarına kabul edilmiş akademisyenlere yönelik bir burs hizmeti sunulması ve bunlar arasından gereği durumunda seçim yapılarak isteyenlerin araştırma elemanı veya uzmanı kadrolarında istihdam edilmesi söz konusu olabilecektir.

İSAM’daki faaliyetlerden haber alabilmek için ne yapmak gerekiyor?

          İSAM e-posta listesine üye olmak ve/veya web sitesindeki duyuruları düzenli izlemek gerekir.

İSAM’da eğitim programları düzenleniyor mu?

          İSAM eğitim programları düzenlememekte, sadece ilgi alanına giren konularda seminerler vermektedir. Bunlara katılmak için en az lisans öğrencisi olmak lâzımdır.

İSAM yayınları nereden temin edilebilir?

          TDV Yayın Matbaacılık ve Tic. İşl. isimli kuruluşun satış bürolarından elde edilebilir.

Kütüphane

Okuyucunun Kütüphane’den ödünç kitap almasına niçin müsaade edilmiyor?

          Kütüphane’den ödünç alma hakkına kurumumuzun sürekli ve tam zamanlı araştırmacıları ile DİA çalışanları sahiptir. İSAM’ın araştırma faaliyetleriyle ilgili her an ihtiyaç duyulabildiği için kaynaklarımız bu grupların dışında hiç kimseye ödünç verilememektedir.

Okuyucu kütüphanede yerinde bulamadığı kitap ve dergi için ne yapmalıdır?

          Kat görevlilerine ve müracaat birimi elemanlarına başvurmalıdır.

Okuyucu kütüphanede bulunmayan eserlerin satın alınmasını talep edebilir mi?

          Kütüphanemize üye araştırmacılar sahalarıyla ilgili kitap, dergi ve tezlerin temin edilmesi için müracaat servisimizdeki yayın talep formlarını doldurup kütüphane müdürlüğüne teslim edebilirler veya http://www.isam.org.tr/iletisim/iletisim_formu adresindeki iletişim formunu doldurup “Kime” hanesinden “Kütüphane”yi seçerek gönderebilirler. Yayın temini çalışmaları belli bir politika ve planlamaya göre yapılmaktadır. Yazılı öneriler ilgili komisyonlar tarafından değerlendirilecektir.

Kütüphanedeki kitapların ve süreli yayınların metinleri niçin veri tabanlarına aktarılarak internet üzerinden kullanıma açılmıyor?

          Bu bir telif hakkı sorunu olup İSAM’ın bütün kitapların internet üzerinden yayın hakkını satın alması teknik açıdan imkânsızdır. Ayrıca bu tip hizmetler çeşitli web siteleri aracılığıyla sunulduğu için öncelikli görülmemektedir.

Mikrofiş ve mikrofilm çıktısı alınabiliyor mu?

          Pozitif ve negatif mikrofilm ve mikrofişlerden çıktı alınabilmekte, CD'ye yazdırılabilmektedir.

Doküman dosyalarındaki kaynakların fotokopisi çektirilebilir mi?

          Evet, doküman dosyalarındaki kaynaklardan ilgili serviste görevli elemanların bilgisi dahilinde fotokopi çektirilebilir. Fotokopi servisinde iş yoğunluğu olduğu zamanlarda randevu sistemi uygulanmaktadır.

 

          Müessesemiz, insan kaynaklarını da geliştirerek daha kaliteli hizmet verebilmek için bütün personelle ilgili her türlü dileğin yazılı biçimde bildirilmesinden memnun olacaktır. Notunuzu Kütüphane’deki öneri ve dilek kutusuna atabilir veya şu internet adreslerine yazabilirsiniz: isam@isam.org.tr / kutuphane@isam.org.tr

Araştırma binasına Kütüphane okuyucuları girebilir mi?

          Görüşmek istedikleri kişiden randevu almaları durumunda müracaat görevlisinin aracılığıyla girebilirler.

Kurumunuzdaki bilgi işlem elemanlarından özel işler için yardım talep edilebilir mi?

          İş yükleri çok olduğu için bilgi işlem elemanlarımız sadece kurumumuz içindeki bilgisayarlardan sorumludur.

Misafir Araştırmacı Programı

Doktorasını bitirmek üzere olanlar Misafir Araştırmacı Programı’na baş vurabilir mi?

          Hayır.

Emekli öğretim üyeleri referans olarak gösterilebilir mi?

          Evet.

Başvurular değerlendirilirken hangi ölçütler kullanılmaktadır?

          Adayın mensubu bulunduğu üniversitenin/kurumun araştırma imkânları, uzmanlık alanı, teklif ettiği projenin konusu, referansları ve yayınları gibi ölçütlere göre seçim yapılmaktadır.

Referans mektubunda aranan en önemli nitelik nedir?

          Referans sahibinin, adayın ilmî kapasite, birikim ve çalışkanlığını tarafsız olarak belgeleyecek bilimsel ilişkisine (kendisinden ders almış olması, ortak bilimsel faaliyette bulunulması vb.) ve adayın bu durumda gösterdiği başarı düzeyine dair verdiği bilgidir.

Misafir araştırmacı adayı programa katılmak istediği zaman dilimini ve süresini kendisi mi seçmelidir?

          Evet. Aday başvurusu sırasında -bir aydan kısa ve üç aydan uzun olmaması ve ilgili dönemin sınırlarını aşmaması kaydıyla- programa katılmak istediği tarihi ve süreyi açıkça belirtmelidir.

Personel hakkındaki öneri ve dileklerin iletilmesi mümkün mü?

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Yardım
           Logo Kullanım Kılavuzu
           E-Posta Hizmetleri
           Sık Sorulan Sorular
              - Sık Sorulan Sorular
           Kullanım Koşulları
           Gizlilik Bildirimi
           Site Haritası