İkinci Klasik Dönem Projesi’nden Yeni Yayın: Şükrü Maden, Tefsirde Hâşiye Geleneği ve Şeyhzâde’nin Envârü’t-tenzîl Hâşiyesi

Şükrü MADEN
  

Kur’an tefsirlerindeki anlamı kapalı ifadelerin izahı, eksik noktaların ikmali, hataların tenkit ve tashihi ile muhaşşîlerin özgün tefsirlerini ihtiva etmeleri açısından tefsir hâşiyeleri, tefsir edebiyatı içinde önemli bir yere sahiptir. Elinizdeki kitap Kur’an tefsirleri üzerine yazılan şerh, hâşiye ve ta‘lik türü eserleri tarihi, telif sebepleri, üslûbu ve kapsamları bakımından ele almakta ve bu alanda yazılmış eserlerin kapsamlı bir dökümünü içermektedir. Ayrıca eserde Osmanlı âlimi Şeyhzâde Muhyiddin Kocevî’nin tefsir hâşiyeleri içinde öne çıkan Hâşiye alâ Envâri’t-tenzîl isimli eseri hâşiye tekniği ve tefsir muhtevası açısından ayrıntılı şekilde incelenerek bir tefsir hâşiyesinin niçin ve nasıl kaleme alındığı ve Kur’an’ın anlaşılmasına ne gibi katkılar sunduğu ortaya konulmaktadır. 

Önsöz ve İçindekiler için tıklayınız.


2015, 414 s.
ISBN 978-605-4829-27-9

 

Satın almak için tıklayınız

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim