FIKIH ve FIKIH TARİHİ İNCELEMELERİ

 

İbrahim Kâfi DÖNMEZ

       Fıkıh ve Fıkıh Tarihi İncelemeleri adını taşıyan bu eser, İbrahim Kâfi Dönmez’in akademik yazılarından oluşan üç kitaplık derleme serisinin ikincisini oluşturmaktadır. Yazar makale, ansiklopedi maddesi ve tercüme şeklinde fürû-i fıkıh ve fıkıh tarihi alanlarına kazandırdığı bu yazılarda, “Temel Kavramlar”, “İbadetler”, “Muâmelât” ve “Fıkıh Tarihi” adlarını taşıyan dört bölüm altında fıkhın klasik ve çağdaş dönem meseleleriyle ilgili birçok kavram ve konuyu ele almaktadır. Gerek ele alınan kavramların işlenişi gerekse Türkçe bir fıkıh dilinin oluşturulması açısından örnek teşkil edecek bu yazılar arasında, fıkhî bir meselenin incelikli ve özenli bir dille ayrıntılı şekilde nasıl incelenebileceğini gösteren makaleler de bulunmaktadır.

Jenerik, İçindekiler, Editör Sunuşu ve Teşekkür için tıklayınız 2018, 543 s,
ISBN 978-975-389-854-6

Satın almak için tıklayınız 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane RANDEVU Sistemi
  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
    Bora Keskiner Koleksiyonu
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Yayınlar
           TDV İslam Ansiklopedisi
           İSAM Yayınları - Kitaplar
           Süreli Yayınlar
           Yayın Temini