Seminere Davet: İki Yüzyıl Arayla İki Farklı Kıtada Yaşamış İki Büyük Sûfî: Alâüddevle Simnânî & İbn Berrecân

 

 

 

Değerli Araştırmacılar,
İSAM AYP araştırmacılarımızdan Dr. Kübra Zümrüt Orhan ve Dr. Mehmet Yıldız07 Nisan 2016 (Perşembe) saat 11:00 'da merkezimiz konferans salonunda doktora tezlerini sunacaklardır.
Seminere tüm araştırmacılar davetlidir.
 
 

Konuşmacılar:
Dr. Kübra Zümrüt Orhan & Dr. Mehmet Yıldız
Konular:
İki Yüzyıl Arayla İki Farklı Kıtada Yaşamış İki Büyük Sûfî: Alâüddevle Simnânî & İbn Berrecân
Zaman:
7 Nisan 2016 Perşembe & 11.00
Mekan:
İSAM Konferans Salonu
Kısa Özgeçmişler:
Lisans ve yüksek lisansını Marmara Üniversitesi’nde tamamlayan Kübra Zümrüt Orhan, sunuma konu olan Alâüddevle Simnânî (ö. 736/1336) ve Tasavvufî Görüşleri başlıklı teziyle doktorasını aynı üniversitenin tasavvuf anabilim dalında 2016 Ocak ayında tamamlamıştır. İSAM AYP programını tamamlayan ikinci araştırmacı olan Orhan, çalışmalarını serbest olarak devam ettirmektedir. 

Mehmet Yıldız, lisans ve yüksek lisansını Selçuk Üniversitesi’nde tamamlamış, doktora çalışmasını ise Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tasavvuf anabilim dalında, sunuma konu olan İbn Berrecân (ö. 536/1141) ve Tasavvuf Anlayışı başlıklı teziyle 2016 Ocak ayında tamamlamıştır. İSAM AYP programını tamamlayan üçüncü araştırmacı olan Yıldız, halen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde görev yapmaktadır.

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Türkiye Kütüphaneleri VT 
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Etkinlikler
           Konferanslar
                2001 Yılı Konferansları
                2002 Yılı Konferansları
                2003 Yılı Konferansları
                2004 Yılı Konferansları
                2005 Yılı Konferansları
                2006 Yılı Konferansları
                2007 Yılı Konferansları
                2008 Yılı Konferansları
                2009 Yılı Konferansları
                2010 Yılı Konferansları
                2011 Yılı Konferansları
                2012 Yılı Konferansları
           Sempozyumlar
           İlmî Toplantı ve Paneller
           Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
           Atölye Çalışmaları
           Seminerler
              - Seminere Davet: Muhammad ...
              - Seminere Davet: Cahiliyye...
              - Seminere Davet: Arnavutlu...
              - Seminere Davet: Colonizat...
              - Seminere Davet: Bir Osman...
              - Seminere Davet: The Emerg...
              - Seminere Davet: Prof. Dr....
              - Seminere Davet: İki Yüzyı...
              - Seminerler