Osmanlı Araştırmaları / The Journal Of Ottoman Studies (47, 2016)

 

Osmanlı Araştırmaları 
The Journal Of Ottoman Studies
Sayı 47, 2016 ISSN: 0255-0636

 

İÇİNDEKİLER
 

Vakıf Belgeleri Işığında Umur Bey ve Lala Şahin Paşa’nın Menşei ve Osmanlılar İle İttifakı’na Dair, Vedat TURGUT

Hadis İlimlerinin Tedrîsâtı Açısından Osmanlı Dârulhadisleri, Kadir AYAZ

Hicri 835 (Miladi 1431/1432) Tarihli “Suret-i Defter-i Sancak-i Arvanid”in Onomastik İncelemesi: Balaban Örneği Üzerinden, Vatan ÖZGÜL

Osmanlı Devleti’nin Bilinen En Eski (1495-1496) Bütçesi ve 1494-1495 Yılı İcmali, Baki ÇAKIR

İdris-i Bidlîsî’nin II. Bayezid ve I. Selim’e Mektupları, Vural GENÇ

Rusûhî’nin Kuş Diliyle Bir Gazeli ve Yûsuf Sinânüddîn ile Münîrî’nin Şaire Reddiyesi, Oğuzhan ŞAHİN

Hacı Murad (Agi Morato): An Elusive Dignitary Active in the Second Half of the Sixteenth Century, Güneş IŞIKSEL

Dealing With Tyranny: Fulke Greville’s Mustapha in the Context of His Other Writings and of His View on Anglo-Ottoman Relations/Fulke Greville’in Mustapha’sını Yazarın Diğe Politik Yazıları ve İngiliz-Osmanlı İlişkileri Üzerine Görüşleri Işığında Yeniden Okumak, Seda KOÇ

Mânilerden Kalyonları Öğrenmek: Ramazan-nâme Metnindeki Osmanlı Kalyonları ile İlgili Bilgilerin Değerlendirilmesi, Yusuf Alperen AYDIN

Müsrif, Fakat Hayırsever: Pertevniyal Valide Sultan, Ali AKYILDIZ

II. Abdülhamid’in İç Politikası: Bir Dönemlendirme Denemesi, Gökhan ÇETİNSAYA

 

KİTÂBİYAT

Betül Başaran, Selim III, Social Control and Policing in Istanbul at the End of the Eighteenth Century. Between Crisis and Order, Leyla Kayhan ELBİRLİK

Cem Behar, Bir mahallenin doğumu ve ölümü (1494-2008): Osmanlı İstanbulu'nda Kasap İlyas Mahallesi, Nilay ÖZLÜ

B. Deniz Çalış-Kural, Şehrengiz, Urban Rituals and Deviant Sufi Mysticism in Ottoman Istanbul, Michael D. SHERIDAN

Zafer Toprak, Türkiye'de Kadın Özgürlüğü ve Feminizm (1908-1935), Çiçek ÇOŞKUN

Stephen Ortega, Negotiating Transcultural Relations in the Early Modern Mediterranean, Emrah Safa GÜRKAN

Guy Burak, The Second Formation of Islamic Law, The Hanafi School in the Early Modern Ottoman Empire, Güneş IŞIKSEL

Mehmet Tütüncü, Cezayir'de Osmanlı İzleri (1516-1830), Cüneyt GÜNEŞ

Süleyman Kaya, Osmanlı Hukukunda İcâreteyn, Kenan YILDIZ

Bent Holm, The Taming of the Turk: Ottomans on the Danish Stage 1596-1896, Suna SUNER

Virgil Coman (ed.), Ahmet Yenikale (Osmanlı Türkçesinden aktaran), Dobrogea in izvoare cartografice otomane (sec. XVI-XIX) [Osmanlı Kartografya Kaynaklarında Dobruca ( XVI-XI.yy)], Haşim KOÇ

Benjamin C. Fortna, Geç OSmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemlerinde Okumayı Öğrenmek (çev. Mehmet Beşikçi) Kurtuluş ÖZTÜRK

VEFEYÂT
Prof. Dr. h.c. György Hazai (1932-2016) Barbara Kellner-Heinkele&Simone-Christiane Raschmann

 

 
 Önceki sayılar için tıklayınız. 

 

 

Title Page
Editorial Board
Contents
 

 

Arts and Humanities Citation Index (AHCI) 
Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Yayınlar
           TDV İslam Ansiklopedisi
           İSAM Yayınları - Kitaplar
           Süreli Yayınlar
           Yayın Temini